Het Streekoverleg volgt de tendenzen op de arbeidsmarkt nauwgezet op, zowel inhoudelijk als cijfermatig.

Hou deze pagina zeker in de gaten voor recent cijfermateriaal!

Werkloosheidscijfers maart 2018

We analyseerden opnieuw de werkloosheidscijfers van VDAB en kwamen tot volgende conclusies voor de regio:

  • De werkloosheidsgraad blijft net zoals in gans Vlaanderen verder dalen. In maart bedroeg deze voor ons werkingsgebied 6,8% (t.o.v. 7,1% voor Vlaanderen).
  • Ondanks de relatief hoge werkloosheidsgraad in Ronse (10,6%) kent het arrondissement Oudenaarde slechts een werkloosheidsgraad van 5,5 %. Voor het arrondissement Aalst bedraagt de werkloosheidsgraad 6,0%, met stad Aalst als koploper met een werkloosheidsgraad van 7,7%.
  • Algemeen liggen alle cijfers werkloosheid 2018 op het laagste niveau sinds jaren.
  • De regio telt 2.239 of 19,43% niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) met een taalachterstand, wat ruim 2% boven het Vlaamse gemiddelde ligt. Vooral Aalst, Denderleeuw, Ninove, Geraardsbergen en Ronse hebben met deze taalproblematiek te kampen.
  • Ondanks een sterke daling de voorbije maanden, blijft de jeugdwerkloosheid manifest aanwezig in de regio: 25,70% of 2.962 jongeren zijn werkloos. Dit is 1,7% boven het Vlaamse gemiddelde.
  • Van de 11.521 NWWZ zijn er 7.963 personen die volledig werkloos zijn en dus recht hebben op een werkloosheidsvergoeding. Dit is 69,11% van alle NWWZ. Ook deze groep kent sinds enkele jaren een sterke daling.

Alle cijfermateriaal vind je in deze bijlages:

Graag nog even vergelijken met 2017? Dat kan via deze analyse:

Vacatures in 2017

We legden ook het aantal vacatures voor de regio onder de loep.

Op basis van de gegevens van Arvastat, kwamen we tot volgende vaststellingen:

  • Er werden nog nooit zoveel vacatures aangemeld bij VDAB voor Zuid-Oost-Vlaanderen: ruim 10.500 in de laatste 12 maand t.o.v. minder dan 5.000 in 2003
  • Op jaarbasis betekent dit een stijging van 11,9%. Opmerkelijk is het verschil in de twee arrondissementen: +3,9% voor arrondissement Aalst t.o.v. +24,7% voor arrondissement Oudenaarde
  • Er werden ruim 4.500 vacatures aangemeld waarvoor geen diploma vereist is of waarvoor maximum 2de graad secundair onderwijs wordt gevraagd
  • Zuid-Oost-Vlaanderen: meest vacatures in zakelijke dienstverlening en bouw. Per beroepsgroep zijn dat: schoonmaak- en onderhoudspersoneel, onderwijzend en leidinggevend personeel in scholen en bouwvakkers en –technici

Meer cijfermateriaal vind je hier in bijlage:

Graag nog even vergelijken met 2017? Dat kan via deze analyse: