Door de zesde staatshervorming is er heel wat veranderd op vlak van tewerkstellingsmaatregelen. Elk gewest is nu bevoegd om eigen maatregelen uit te werken en in te voeren.

De Vlaamse regering heeft heel wat gewijzigd maar ook vereenvoudigd. Meer info is terug te vinden op de website van de VDAB.

Voor het federale niveau vind je alle info via de website van de RVA. De zesde staatshervorming zorgde er echter voor dat het federale niveau van gering belang is wat betreft tewerkstellingsondersteunende maatregelen.

Optimale inzet van tewerkstellingsmaatregelen

We willen er voor zorgen dat de bestaande tewerkstellingsmaatregelen meer en beter ingezet worden in de regio door het opzetten van allerhande acties in overleg met VDAB, lokale besturen, sociale partners en andere relevante actoren.