Door de zesde staatshervorming is er heel wat veranderd op vlak van tewerkstellingsmaatregelen. Elk gewest is nu bevoegd om eigen maatregelen uit te werken en in te voeren.

De Vlaamse regering heeft heel wat gewijzigd maar ook vereenvoudigd. Wij geven hieronder in tabelvorm een overzicht. Meer details zijn terug te vinden op de website van de VDAB.

Voor het federale niveau vind je alle info via de website van de RVA. De zesde staatshervorming zorgde er echter voor dat het federale niveau van gering belang is wat betreft tewerkstellingsondersteunende maatregelen.

Optimale inzet van tewerkstellingsmaatregelen

We willen er voor zorgen dat de bestaande tewerkstellingsmaatregelen meer en beter ingezet worden in de regio door het opzetten van allerhande acties in overleg met VDAB, lokale besturen, sociale partners en andere relevante actoren.

In ons ESF-project "Versterkt streekbeleid" namen we volgende deelacties op:

  • Organisatie van minstens 1 infomoment per jaar voor bedrijven, lokale besturen en relevante organisaties
  • Opstellen overzicht regionale initiatieven
  • Inventarisatie beschikbare info
  • Vertaling van wijzigingen in het beleid naar de regio toe
 

Regiokalender werk en economie

Via een kalender geven we voor 2018 een overzicht van de lokale en bovenlokale initiatieven rond werk en economie. We konden hiervoor rekenen op de input van de lokale besturen en partnerorganisaties uit onze regio.  

Deze kalender past binnen ons plan om voor Zuid-Oost-Vlaanderen tot een betere afstemming te komen van de verschillende initiatieven die georganiseerd worden.

Ze zal twee à drie keer per jaar geüpdatet worden.