Er bestaan vele drempels bij het zoeken en vinden van een (nieuwe) job.

Wij onderscheiden drie belangrijke:

Mobiliteit

Niet beschikken over eigen vervoer (auto, (brom)fiets) kan voor werkzoekenden een knelpunt zijn om werk te vinden.

Het Streekoverleg wil de vervoersarmoede bij werkzoekenden verhelpen. Hiervoor voorzien we in ons ESF-project "Versterkt streekbeleid" volgende acties:

  • Problematiek en mogelijke oplossingen/voorzieningen in kaart brengen
  • Actie opzetten om in 2 steden een specifiek aanbod te voorzien van (elektrische) fietsen en/of bromfietsen naar werkzoekenden toe
  • Onderzoek naar ondersteuning bij het behalen van rijbewjs B voor werkzoekenden

Kinderopvang

Geschikte kinderopvang vinden op maat van gezinnen vormt - vaak voor alleenstaande ouders - een probleem om een opleiding te kunnen volgen of werk te vinden.

Het Streekoverleg wil het aanbod aan flexibele kinderopvang verhogen voor werkzoekenden op weg naar werk. We willen hiervoor volgende acties uitvoeren in het kader van ons ESF-project "Versterkt streekbeleid":

  • Analyse van de knelpunten van kinderopvangplaatsen die een aantal lokale besturen specifiek voor deze doelgroep voorzien
  • Op basis van deze analyse uitwerken van een voorstel naar lokale besturen toe om dit aanbod ook te voorzien

Digitale geletterdheid

De toenemende digitalisering zet zich in alle maatschappelijke contouren aan een sneltempo voort. Ook het plaatsen van vacaturen en het solliciteren gebeurt meer en meer digitaal. Niet iedereen is echter mee met deze evolutie en beschikt hierbij over de juiste tools zoals eigen PC, internetverbinding, (basis) ICT-kennis, ...

Het Streekoverleg wil komen tot een aanbod in de regio om de digitale geletterdheid te verhogen. Dit doen we via volgende acties uit ons ESF-project "Versterkt streekbeleid":

  • Analyse van welke lokale besturen inzetten op digitale geletterdheid
  • In kaart brengen van ondersteunende acties die in wisselwerking met lokale besturen ontwikkeld kunnen worden om de digitale kloof te overbruggen