In de regio kennen een groot aantal niet werkende werkzoekenden (NWWZ) geen of nauwelijks Nederlands. Vooral in Aalst, Denderleeuw, Ninove, Geraardsbergen en Ronse wonen een groot aantal van deze NWWZ. Ook OCMW's van andere steden en gemeenten kennen deze problematiek.

Dit maakt dat deze groep werkzoekenden geen of weinig aansluiting vinden met de arbeidsmarkt.

Werkgroep onderneemt actie

Het Streekoverleg ontwikkelt via een ad hocwerkgroep acties die de doorstroom van anderstalige werkzoekenden naar de reguliere arbeidsmarkt faciliteren en bevorderen. We willen ook de inzet van de huidige beschikbare maatregelen en tools, zoals taal-IBO's, taalstages, ... bevorderen.

In ons ESF-project "Versterkt streekbeleid" leggen we voor anderstaligheid de focus op:

  • Dataverzameling en analyse problematiek
  • Opmaak brochure tools aanpak taalkloof
  • Organiseren van overlegmomenten met diverse organisaties die werken rond deze problematiek met als doel komen tot een betere afstemming van het globale aanbod
  • Jaarlijkse opstart van minstens 1 actie om de toeleiding naar de arbeidsmarkt te verhogen
  • Permanente signaalfunctie