In de regio kennen een groot aantal niet werkende werkzoekenden (NWWZ) geen of nauwelijks Nederlands. Vooral in Aalst, Denderleeuw, Ninove, Geraardsbergen en Ronse wonen een groot aantal van deze NWWZ. Ook OCMW's van andere steden en gemeenten kennen deze problematiek.

Dit maakt dat deze groep werkzoekenden geen of weinig aansluiting vinden met de arbeidsmarkt.

Werkgroep onderneemt actie

Het Streekoverleg ontwikkelt via een ad hocwerkgroep acties die de doorstroom van anderstalige werkzoekenden naar de reguliere arbeidsmarkt faciliteren en bevorderen. We willen ook de inzet van de huidige beschikbare maatregelen en tools, zoals taal-IBO's, taalstages, ... bevorderen.