De matching van vraag en aanbod is een complex gegeven. Het is geen één-op-éénverhaal van werkzoekenden en vacatures. Er zijn heel wat elementen binnen dit gebeuren die maken dat die matching vaak niet zo evident is.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Mismatch tussen de gevraagde competenties in de vacatures en de aanwezige competenties bij de werkzoekenden
  • Problematiek van kansarme mobiliteit bij veel werkzoekenden
  • Een eerder zwakke arbeidsattitude bij heel wat werkzoekenden
  • Werkgevers die hun functie-eisen veel te hoog stellen
  • Relatief veel werkzoekenden die geen of nauwelijks Nederlands kennen
  • Wij zijn een KMO-regio en dan is het vaak ook zo dat het personeel heel divers en voor heel wat taken worden ingezet wat de nodige competenties en flexibiliteit vraagt
  • ...

Daarom voorzien we in nauw overleg met VDAB, lokale besturen, sociale partners en andere relevante actoren een pak diverse en ruime acties.

We doen dit door info en tools aan te bieden, te sensibiliseren en actieplannen te ontwikkelen rond het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid, lokale samenwerkingsovereenkomsten, regionale knelpuntberoepen en anderstaligen.