Wat is werkplekleren alweer?

Werkplekleren bevat verschillende manieren en formules om werkzoekenden te versterken in hun competenties in een werkomgeving.

De voordelen? De werkgever kan op maat van zijn bedrijf werken en ontmoet zo potentiële toekomstige medewerkers. De werkzoekende krijgt meer voeling met de arbeidsmarkt, kan een beter onderbouwde studie- en beroepskeuze maken en verwerft competenties tijdens een reële, praktijkgerichte opleiding of ervaring.

De verschillende formules van het werkplekleren zijn:

 • Individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO)
 • Beroepsinlevingsstage (BIS)
 • Opleiding en Opleidingsstage
 • Beroepsverkennende stage (BVS)
 • Activeringsstage
 • Werkervaringsstage (WES)

Hervorming werkplekleren vanaf 1 september 2018

Het werkplekleren vormt een belangrijk onderdeel van het VDAB-instrumentarium dat vandaag al met succes wordt ingezet om de kloof tussen werkzoekenden en werkgevers te verkleinen.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “Werkplekleren is een zeer succesvol systeem om werkzoekenden competenties bij te brengen en kansen te geven op de arbeidmarkt. We werken nu een aantal drempels weg en maken het systeem nog eenvoudiger, gebruiksvriendelijker en transparanter voor de werkzoekende én de werkgevers. Door de cursistenvergoedingen voor alle cursisten in opleiding en werkplekleren gelijk te trekken wordt ook die complexiteit weggenomen.”

De belangrijkste hervormingen van het werkplekleren hebben betrekking op de Individuele Beroepsopleiding (IBO) en de cursistenvergoeding. Daarnaast zijn er beperkte wijzigingen bij de 'beroepsinlevingsovereenkomst' en de 'opleiding en opleidingsstage'.

 • IBO:
  • de beoogde doelgroep verruimt naar alle EU-burgers
  • binnen K-IBO ligt de focus op kwetsbare werkzoekenden
  • een langere interimperiode is mogelijk
  • de aanvraagprocedure gaat de digitale toer op
 • Cursistenvergoeding: wordt voor iedere cursist gelijk getrokken op basis van inkomen
 • Beroepsinlevingsovereenkomst: krijgt een nieuwe naam en wordt beperkt tot 6 maand
 • Opleiding en opleidingsstage: extra opleidingsstage mogelijk tot 6 maand na het beëindigen van de opleiding

Voor de overige formules van het werkplekleren verandert er niets.

Meer info is terug te vinden in deze presentatie:

Specifieke vragen hierover kan je ook altijd stellen aan wpl@vdab.be