Eén van de grote uitdagingen in Vlaanderen waar het onderwijs, werkgevers en andere betrokken actoren voor staan, is een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Een complex gegeven.

Ook in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen moeten we deze uitdaging aangaan.

competentieversterking is de sleutel

Om de mismatch tussen vraag en aanbod te verkleinen, pleiten wij ervoor voluit in te zetten op competentieversterking van jongeren en werkzoekenden en op meer vraaggerichte opleidingen.

Wij zien een sleutelrol weggelegd voor werkplekleren en duaal leren:

  • Werkplekleren
    Via werkplekleren krijgen werkzoekenden (en werknemers) de mogelijkheid om rechtstreeks op de werkvloer kennis te verwerven en te proeven van de reële werkomstandigheden in een bedrijf.

hervorming werkplekleren

Het systeem boekt al succes, maar wordt nu bijgeschaafd op een aantal vlakken. Het wordt eenvoudiger, gebruiksvriendelijker en transparanter voor de werkzoekende én de werkgevers.

  • Duaal leren
    Leren in een onderwijs- of opleidingsinstelling wordt hierbij gecombineerd met leren in een onderneming. Hierbij wordt ernaar gestreefd om minstens 60% van de competenties te verwerven op de werkvloer.

GROEN LICHT VOOR NIEUW SYSTEEM VAN DUAAL LEREN

Op 1 september 2019 (een jaar later dan voorzien) startte het nieuwe systeem van duaal leren. Het moet een volwaardig alternatief en uitbreiding naar het voltijds onderwijs worden voor het huidige systeem van deeltijds leren en werken. Eentje waarvoor jongeren bewust kiezen zodat ze niet zonder diploma uit het onderwijs stappen.

 

WAT WIL HET STREEKOVERLEG BEREIKEN?

We willen in Zuid-Oost-Vlaanderen een voorbeeldrol spelen op vlak van duaal leren door concrete pilootprojecten op te starten waar school en bedrijven intens samenwerken.

Verder willen we in de regio ook zorgen voor een voldoende en kwalitatief aanbod van werkplekken, stageplaatsen, werkvloeren voor diverse vormen van werkplekleren en/of werkervaring. Dit vergroot immers de kansen van jongeren, werkzoekenden (en werknemers) op de arbeidsmarkt.

Genoeg uitdagingen in onze regio alvast. Dat stelde Tomas Quathoven van VDAB duidelijk in zijn uiteenzetting over de situatie in Zuid-Oost-Vlaanderen.

ONZE PARTNERS IN DIT VERHAAL

We willen dit doen in overleg met Voka Oost-Vlaanderen (trekker van de actie duaal leren), het nijverheidsgericht onderwijs, sociale partners, VDAB, sectororganisaties, Regionaal Technologisch Centrum Oost-Vlaanderen (RTC Oost-Vlaanderen), lokale besturen, ...