Een optimale regionale matching van vraag en aanbod op vlak van arbeidsmarkt is een kritische succesfactor voor de socio-economische ontwikkeling van een regio. Maar de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt is een complex gegeven: het is veel meer dan zomaar zoveel vacatures te koppelen aan zoveel werkzoekenden.

Ook de werkloosheid in onze regio wordt net als in zoveel andere regio’s in Vlaanderen gekenmerkt door een hoge vertegenwoordiging van specifieke doelgroepen: bijna 8 van de 10 werkzoekenden behoort tot een specifieke doelgroep (jongeren, allochtonen, laaggeschoold, arbeidsgehandicapt, …)

De uitdagingen voor de regio zijn groot. Daarom wil het Streekoverleg er samen met de lokale besturen, sociale partners, VDAB en andere actoren écht werk van maken.

 

Meer info

Bij Fons Wauters via fwauters@streekoverlegzov.be of 053 60 77 06.