• Welkom

Samen voor een sterke streek

Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen pakt al meer dan 20 jaar regiogebonden vraagstukken aan op vlak van economie en ondernemen, werkgelegenheid en mobiliteit.

Sinds 1 januari 2017 ontwikkelen we samen met de 23 lokale besturen van de regio, de sociale partners, de Provincie Oost-Vlaanderen, streekintercommunale SOLVA en de VDAB acties rond deze thema's in het kader van het ESF-project "Versterkt streekbeleid".

Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen kan hiervoor rekenen op subsidies vanuit het Europees Sociaal Fonds, Europa en Vlaanderen. Ook de lokale besturen, de Provincie Oost-Vlaanderen en Solva zorgen voor de jaarlijkse nodige cofinanciering.

28 elektrische deelauto's in Zuid-Oost-Vlaanderen

Vanaf nu zijn in 15 gemeenten in onze regio één tot drie elektrische deelwagens ter beschikking voor inwoners. Dit unieke initiatief van SOLVA | Streekoverleg met ondersteuning van Autodelen.net en Valckenier werd op maandag 22 juni gelanceerd op een persconferentie in aanwezigheid van Vlaams minister Peeters en Vlaams minister Somers.Lees meer...