• Welkom

Samen voor een sterke streek

Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen pakt al meer dan 20 jaar regiogebonden vraagstukken aan op vlak van economie en ondernemen, werkgelegenheid en mobiliteit.

Sinds 1 januari 2017 ontwikkelen we samen met de 23 lokale besturen van de regio, de sociale partners, de Provincie Oost-Vlaanderen, streekintercommunale SOLVA en de VDAB acties rond deze thema's in het kader van het ESF-project "Versterkt streekbeleid".

Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen kan hiervoor rekenen op subsidies vanuit het Europees Sociaal Fonds, Europa en Vlaanderen. Ook de lokale besturen, de Provincie Oost-Vlaanderen en Solva zorgen voor de jaarlijkse nodige cofinanciering.

Positieve evolutie in Ronsese werkloosheidsgraad door maatwerkplan

Van 15% procent werkloosheid naar 9,3% in zes jaar, dat is het resultaat van een gezamenlijk plan om de lokale werkgelegenheid een duw in de rug te geven. De partners hopen dit resultaat nog te verbeteren door een actualisatie van het maatwerkplan.Lees meer...