• Welkom

Samen voor een sterke streek

Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen pakt al meer dan 20 jaar regiogebonden vraagstukken aan op vlak van economie en ondernemen, werkgelegenheid en mobiliteit.

Sinds 1 januari 2017 ontwikkelen we samen met de 23 lokale besturen van de regio, de sociale partners, de Provincie Oost-Vlaanderen, streekintercommunale SOLVA en de VDAB acties rond deze thema's in het kader van het ESF-project "Versterkt streekbeleid".

Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen kan hiervoor rekenen op subsidies vanuit het Europees Sociaal Fonds, Europa en Vlaanderen. Ook de lokale besturen, de Provincie Oost-Vlaanderen en Solva zorgen voor de jaarlijkse nodige cofinanciering.

Maatwerkplannen voor lokale werkgelegenheid in Ronse en Geraardsbergen werpen vruchten af

Zeven jaar geleden werden in Ronse en Geraardsbergen de eerste maatwerkplannen gesmeed om de werkgelegenheid in eigen stad verder te gaan ontwikkelen. Een positieve evolutie van de werkloosheidsgraad stimuleerde beide steden om nieuwe actieplannen op te maken.Lees meer...