• Welkom

Samen voor een sterke streek

Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen pakt al meer dan 20 jaar regiogebonden vraagstukken aan op vlak van economie en ondernemen, werkgelegenheid en mobiliteit.

Sinds 1 januari 2017 ontwikkelen we samen met de 23 lokale besturen van de regio, de sociale partners, de Provincie Oost-Vlaanderen, streekintercommunale SOLVA en de VDAB acties rond deze thema's in het kader van het ESF-project "Versterkt streekbeleid".

Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen kan hiervoor rekenen op subsidies vanuit het Europees Sociaal Fonds, Europa en Vlaanderen. Ook de lokale besturen, de Provincie Oost-Vlaanderen en Solva zorgen voor de jaarlijkse nodige cofinanciering.

Elektrisch autodelen in Zuid-Oost-Vlaanderen van start in 2020

Intercommunales SOLVA en DDS geven via een raamovereenkomst een boost aan het elektrisch autodelen in hun regio's. Het autodeelsysteem Valckenier Share wordt in 2020 alvast in 8 Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten gelanceerd, maar ook andere steden en gemeenten kunnen nog aansluiten.Lees meer...