Subsidiologie


"Aanreiken van alle mogelijke subsidiekanalen voor socio-economische projecten uit
de regio en formuleren van succesvolle projectvoorstellen"

Het vinden van de juiste subsidies is een complex en tijdrovend proces. Om een weg te vinden door dit kluwen van aanbod en voorwaarden kunnen lokale besturen en organisaties een beroep doen op de subsidie-adviseur van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen.

Wij helpen u verder met:

  • onderzoek naar mogelijke subsidiekanalen voor uw project: subsidiescan
  • aanleveren van het skeletdossier als tool voor het schrijven van subsidiedossiers
  • ondersteuning bij de uitwerking van uw subsidiedossier
  • verstrekken van informatie over nieuwe of komende subsidie-oproepen
  • contacten leggen tussen mogelijk interessante partners voor uw project
  • begeleiding bij Vlaamse en federale subsidiekanalen
  • begeleiding bij Europese subsidieprogramma'€™s

Voorbeelden van projecten die met behulp van subsidies tot stand werden gebracht in de regio:


Inlichtingen bij Nele De Neys via ndeneys@streekoverlegzov.be of 053 60 77 08.