Lopende oproepen

Pendelfonds

Via het Pendelfonds wil de Vlaamse overheid het woon-werkverkeer verduurzamen. Dit betekent een shift van koning auto naar koning fiets bij de verplaatsing naar en van je werk. Daarom richt de 12de oproep van het Pendelfonds zich specifiek op fietsinvesteringen.

Drie soorten maatregelen komen in aanmerking:

  • Infrastructuur die functionele fietsverplaatsingen faciliteert
  • Aankoop of leasing van bedrijfsfietsen
  • Fietsvergoedingen aan werknemers

Zowel bedrijven als andere private instellingen kunnen indienen. Lokale en provinciale overheden of andere publieke instellingen kunnen de subsidie ook aanvragen, maar enkel in samenwerking met een private partner.

Deadline: 

  • Aanvraag dossiernummer: vóór 16 september 2018 (verlengd)
  • Indiening finaal dossier: vóór 30 oktober 2018

Meer info:


Duurzame mobiliteitsprojecten van scholen

Via deze subsidieoproep wil de Provincie Oost-Vlaanderen de Oost-Vlaamse scholen de kans geven om te werken aan verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit via educatieve en fietsstimulerende projecten. 

Wat komt in aanmerking?

  • Categorie 1: allerhande materiaal en educatieve voorstellingen
  • Categorie 2: aankoop van fietsen en uitbouw of vernieuwing van fietsinfrastructuur

Alle Oost-Vlaamse scholen met een instellingsnummer kunnen een project indienen. 

Deadline: indienen kan vanaf 1 maart 2018 tot uitputting krediet

Meer info: