Pendelfonds

Via het Pendelfonds wil de Vlaamse overheid het woon-werkverkeer verduurzamen. Dit betekent een shift van koning auto naar koning fiets bij de verplaatsing naar en van je werk. Daarom richt de 12de oproep van het Pendelfonds zich specifiek op fietsinvesteringen.

Drie soorten maatregelen komen in aanmerking:

  • Infrastructuur die functionele fietsverplaatsingen faciliteert
  • Aankoop of leasing van bedrijfsfietsen
  • Fietsvergoedingen aan werknemers

Zowel bedrijven als andere private instellingen kunnen indienen. Lokale en provinciale overheden of andere publieke instellingen kunnen de subsidie ook aanvragen, maar enkel in samenwerking met een private partner.

Deadline: 

  • Aanvraag dossiernummer: vóór 10 augustus 2018
  • Indiening finaal dossier: vóór 30 oktober 2018

Meer info:


creatieve mobiliteitsprojecten

Lanceert jouw vereniging een actie rond veilig of milieuvriendelijk verkeer? Promoten jullie het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets via een leuke campagne? Dan kan je hiervoor een projectaanvraag indienen bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse overheid.

Acties of onderzoek rond volgende zaken komen in aanmerking:

  • Verhogen van de verkeersveiligheid
  • Bevorderen van fietsen of openbaar vervoer
  • Stimuleren van milieuvriendelijke mobiliteit

Alleen verenigingen die zijn opgericht op particulier initiatief en de vorm hebben van een vzw of een stichting, kunnen de subsidie voor een project aanvragen. 

Deadline: 30 september 2018 (voor projecten die in 2019 van start gaan)

Meer info:


Duurzame mobiliteitsprojecten van scholen

Via deze subsidieoproep wil de Provincie Oost-Vlaanderen de Oost-Vlaamse scholen de kans geven om te werken aan verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit via educatieve en fietsstimulerende projecten. 

Wat komt in aanmerking?

  • Categorie 1: allerhande materiaal en educatieve voorstellingen
  • Categorie 2: aankoop van fietsen en uitbouw of vernieuwing van fietsinfrastructuur

Alle Oost-Vlaamse scholen met een instellingsnummer kunnen een project indienen. 

Deadline: indienen kan vanaf 1 maart 2018 tot uitputting krediet

Meer info: