Lopende oproepen

Oproep innovatieve klimaatprojecten

Vlaanderen maakt forse middelen vrij om gemeenten en lokale verenigingen financieel te ondersteunen voor innovatieve klimaatprojecten.

Grijp deze kans om projecten in te dienen van minimaal 10.000 euro en maximaal 250.000 euro (met een subsidie van maximum 75%).

Je kan als gemeente individueel of samen met andere gemeenten indienen.

Deadline: 15 september 
Let wel: niet alle thema’s komen in aanmerking.


Natuur in je buurt

Het Agentschap Natuur en Bos zoekt via deze oproep opnieuw naar laureaten voor vernieuwende groenprojecten. 

Zij maken subsidies vrij om meer en beter groen in bebouwde en verstedelijkte omgevingen te realiseren.

Zowel lokale overheden als publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen indienen.

Deadline: 14 september

Meer info: