gezamenlijke ambitie


Talrijke raakvlakken tussen SOLVA (de streekintercommunale actief in de regio) en het Streekoverleg gaven midden 2016 aanleiding tot de start van een traject naar een sterkere samenwerking. Beide organisaties zien hierin opportuniteiten die ten volle kunnen worden ingezet voor de regio. 

Eén missie

De werkingen van beide organisaties op elkaar afstemmen, lijkt de volgende logische stap.

SOLVA en het Streekoverleg dromen daarom gezamenlijk van deze ambitie: "Bouwen aan de socio-economische vooruitgang van de streek Zuid-Oost-Vlaanderen waarbij beide organisaties alle initiatieven op alle relevante domeinen kunnen nemen die hiertoe bijdragen."  

win-win voor de regio

Ondertussen zetten we al een aantal stappen om te komen tot een betere samenwerking en wisselwerking. Dit draagt vooral positief bij op de volgende drie vlakken: 

  • Bestuurlijk: één goed gestructureerde en dynamische organisatie met perfect op elkaar afgestemde bestuursorganen
  • Overlegorganen: efficiënte vertegenwoordiging van de leden op gezamenlijke overlegmomenten waar een gemeenschappelijke agenda wordt besproken
  • Personeel: meer capaciteit en dus meer expertise bij beide organisaties voor de ontwikkeling en realisatie van (intergemeentelijke) projecten

Event: is uw gemeente klaar voor de toekomst?

Op 25 april 2018 nodigden SOLVA en het Streekoverleg drie boeiende sprekers uit. Zij boden recepten voor een sterke regio en sterke gemeente in de toekomst.

We lieten ons samen met de deelnemers inspireren door: Bart Wallays (directeur SOLVA), Erik Rombaut (LUCA/KULeuven) en Jonathan Holslag (VUB).

De presentaties kunt u hieronder terugvinden: