gezamenlijke ambitie


Talrijke raakvlakken tussen SOLVA (de streekintercommunale actief in de regio) en het Streekoverleg gaven midden 2016 aanleiding tot de start van een traject naar een sterkere samenwerking. Beide organisaties zien hierin opportuniteiten die ten volle kunnen worden ingezet voor de regio. 

Eén missie

De werkingen van beide organisaties op elkaar afstemmen, lijkt de volgende logische stap.

SOLVA en het Streekoverleg dromen daarom gezamenlijk van deze ambitie: "Bouwen aan de socio-economische vooruitgang van de streek Zuid-Oost-Vlaanderen waarbij beide organisaties alle initiatieven op alle relevante domeinen kunnen nemen die hiertoe bijdragen."  

win-win voor de regio

Ondertussen zetten we al een aantal stappen om te komen tot een betere samenwerking en wisselwerking. Dit draagt vooral positief bij op de volgende drie vlakken: 

  • Bestuurlijk: één goed gestructureerde en dynamische organisatie met perfect op elkaar afgestemde bestuursorganen
  • Overlegorganen: efficiënte vertegenwoordiging van de leden op gezamenlijke overlegmomenten waar een gemeenschappelijke agenda wordt besproken
  • Personeel: meer capaciteit en dus meer expertise bij beide organisaties voor de ontwikkeling en realisatie van (intergemeentelijke) projecten

2019: een jaar van nieuwe kansen

Volgend jaar biedt alvast nieuwe uitdagingen voor beide organisaties. SOLVA dient van de nieuwe coalities een nieuw mandaat te bekomen voor 18 jaar. En Streekoverleg krijgt hopelijk de kans om een nieuw dossier Versterkt streekbeleid in te dienen. Deze keer zal dit gebeuren via SOLVA in plaats van via de vzw ERSV Oost-Vlaanderen.

Versterkt burgemeestersoverleg

Ook op dit vlak werden belangrijke stappen vooruit gezet. Het burgemeestersoverleg dient het strategisch bestuursorgaan te worden waar het ‘streekbeleid’ voor onze regio vorm krijgt en concreet ingevuld wordt. Ruim 80% van de lokale besturen tekent hiervoor meestal present. Niet alleen iets om mee uit te pakken, maar het geeft ook aan dat de huidige burgemeesters mee zijn in dit verhaal en er actief willen aan participeren.

SOLVA en Streekoverleg samen op weg: het is en wordt een sterk verhaal in het belang van de regio!


Event: is uw gemeente klaar voor de toekomst?

Op 25 april 2018 nodigden SOLVA en het Streekoverleg drie boeiende sprekers uit. Zij boden recepten voor een sterke regio en sterke gemeente in de toekomst.

We lieten ons samen met de deelnemers inspireren door: Bart Wallays (directeur SOLVA), Erik Rombaut (LUCA/KULeuven) en Jonathan Holslag (VUB).

De presentaties kunt u hieronder terugvinden: