Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Lede, Lierde, Maarkedal, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem en Zwalm zijn een actief engagement aangegaan om de Europese klimaatdoelstellingen te helpen realiseren.

Daarom ondertekenden zij op 27 januari 2017 het Burgemeestersconvenant.

Eén ding is namelijk zeker: de klimaatverandering valt niet meer terug te draaien. We kunnen wél nog maatregelen nemen om de gevolgen ervan in te perken.

Samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, Solva en Streekoverleg gaan de 13 gemeenten daarom tegen 2030 voor 40% minder CO2-uitstoot op het volledige grondgebied ten opzichte van 2011. 

Zij zullen ook maatregelen uitwerken die de negatieve effecten van de klimaatverandering (zoals erosie, wateroverlast of verdroging) kunnen verzachten.

Inwoners, bedrijven, landbouwers, verenigingen, ... worden actief betrokken tijdens het hele proces, zowel bij de opmaak als bij de uitvoering van dit ambitieuze plan.

Update

Na de start op 27 januari 2017 hebben de projectpartners niet stil gezeten.
Het is immers de bedoeling om in één jaar een gedragen klimaatplan op tafel te kunnen leggen.

Ondertussen zijn al heel wat overlegmomenten achter de rug.

  • Mei 2017: startvergaderingen met toelichting van het hele traject
  • Juni - juli - september 2017: opstart van de 13 klimaatteams. Overleg- en brainstormmomenten met verschillende gemeente- of stadsdiensten om specifieke acties te formuleren voor hun stad of gemeente.
  • De 13 steden en gemeenten zijn ondertussen ook zichtbaar op de overkoepelende website van het Burgemeestersconvenant. Hiermee sluiten ze zich aan bij bijna 8.000 andere ondertekenaars met een impact op 230 miljoen inwoners!
  • September - december 2017: thematische werkgroepen waarbij lokale besturen en experts dieper ingingen op de uitdagingen en oplossingen rond hernieuwbare energie, mobiliteit, wonen, industrie, landbouw en adaptatie.
  • Ook de klimaattafels (inspraakmoment voor inwoners, bedrijven, verenigingen, ...) vonden plaats. Deze leverden volop klimaatgezonde ideeën aan op vlak van hernieuwbare energie, adaptatie, consuminderen, wonen en mobiliteit.

In 2018 zetten we de laatste rechte lijn in naar de opmaak van het klimaatactieplan via:

  • Netwerkevent op 23 februari: verschillende actoren zullen mee denken en puzzelen aan een geïntegreerde visie voor een klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderderen in 2050
  • Tweede deel van de klimaatteams: de verschillende gemeente- of stadsdiensten bepalen er duidelijke focuspunten voor hun stad of gemeente

 

 

Volg het project zeker ook via Facebook en Twitter!