Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Lede, Lierde, Maarkedal, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem en Zwalm zijn een actief engagement aangegaan om de Europese klimaatdoelstellingen te helpen realiseren.

Daarom ondertekenden zij op 27 januari 2017 het Burgemeestersconvenant.

Eén ding is namelijk zeker: de klimaatverandering valt niet meer terug te draaien. We kunnen wél nog maatregelen nemen om de gevolgen ervan in te perken.

Samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, Solva en Streekoverleg gaan de 13 gemeenten daarom tegen 2030 voor 40% minder CO2-uitstoot op het volledige grondgebied ten opzichte van 2011. 

Zij zullen ook maatregelen uitwerken die de negatieve effecten van de klimaatverandering (zoals erosie, wateroverlast of verdroging) kunnen verzachten.

Samen voor een klimaatgezonde toekomst

De rode draad doorheen dit verhaal? We zullen pas resultaten boeken als we er met z’n allen onze schouders onder zetten.

Daarom sleutelen we samen aan een klimaatactieplan. We houden het dus niet bij theorie. We bepalen ook de acties waarmee we onze doelstellingen helpen realiseren. Dit verloopt via een participatief proces. Inwoners, bedrijven, landbouwers, verenigingen, ... worden immers doorheen het hele traject actief betrokken, zowel bij de opmaak als bij de uitvoering van dit ambitieuze plan.

INTENS TRAJECT

Na de start op 27 januari 2017 hebben de projectpartners niet stil gezeten.

Ondertussen hebben alle betrokkenen al een heel traject achter de rug.

  • Klimaatteams, overleg en brainstormmomenten met verschillende gemeente-of stadsdiensten, kwamen al 2 keer samen. Een eerste keer om ideeën uit te wisselen en een tweede keer om prioriteiten te bepalen.
  • Thematische werkgroepen waarbij lokale besturen en experts dieper ingingen op de uitdagingen en oplossingen rond hernieuwbare energie, mobiliteit, wonen, industrie, landbouw en adaptatie.
  • Klimaattafels, inspraakmomenten voor inwoners, bedrijven, verenigingen, ..., die honderden ideeën opleverden op vlak van hernieuwbare energie, adaptatie, consuminderen, wonen en mobiliteit.
  • Een netwerkmoment voor relevante organisaties en experten die mee droomden van een klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen tegen 2050. Hun visie onderbouwt de vele maatregelen en acties in het klimaatactieplan

De 13 steden en gemeenten zijn ondertussen ook zichtbaar op de overkoepelende website van het Burgemeestersconvenant. Hiermee sluiten ze zich aan bij bijna 8.000 andere ondertekenaars met een impact op 230 miljoen inwoners!

Van links naar rechts: Jenne De Potter (burgemeester Zottegem), Lieven Latoir (burgemeester Sint-Lievens-Houtem), Roland Uyttendaele (burgemeester Lede), Hugo De Waele (burgemeester Erpe-Mere), Luc Dupont (burgemeester Ronse), Ilse Uyttersprot (voorzitter SOLVA), Marleen Gyselinck (waarnemend burgemeester Brakel), Karen De Colfmacker (burgemeester Zwalm), Jurgen Soetens (burgemeester Lierde), Guido De Padt (burgemeester Geraardsbergen)
Ontbrekend: Jo Fonck (burgemeester Denderleeuw), Veerle Baeyens (burgemeester Haaltert), Johan Van Tittelboom (burgemeester Herzele), Joris Nachtergaele (burgemeester Maarkedal)  

LAATSTE RECHTE LIJN NAAR EEN GOEDGEKEURD EN GEZAMENLIJK KLIMAATACTIEPLAN

Uit alle voorgaande stappen blijkt dat de realisatie van een klimaatgezonde regio geen of/of-verhaal is, maar duidelijk een inclusief verhaal van ons allemaal! Ook de gemeenten en steden zullen een voorbeeldfunctie opnemen om voor alle inwoners een groenere, veiligere, duurzamere en gezondere omgeving te creëren. 

Nog voor de zomer zullen de gemeenteraden budgetten voorzien voor de gekozen acties én hun engagement  officieel omzetten in een gemeenteraadsbesluit.

We planten dus nu de zaadjes om de acties in het najaar te laten ontkiemen!

 

Volg het project zeker ook via Facebook en Twitter!