Sinds 2014 organiseert trekker Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen tweemaal per jaar het Burgemeesters- en Parlementairenoverleg samen met 12 andere regionale organisaties actief in de regio.

Daarnaast plegen we ook drie maal per jaar overleg met de regionale organisaties.
Dit overleg heeft als doel de verschillende partijen (nader) kennis te laten maken met elkaar, de nodige inspiratie op te doen, optimalisatie van de communicatie en wisselwerking, stimuleren van acties en initiatieven in de regio, al dan niet bovenlokaal.

De 13 betrokken regionale organisaties, aan je voorgesteld via 1 klik op het logo: