Over ons

Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen werkt met de steun van:

Logo ESF klein

Al meer dan 20 jaar zet Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen in op een sociaal-economisch sterkere streek. We doen dit door overleg met de 23 lokale besturen, sociale partners, de Provincie Oost-Vlaanderen, de intercommunale Solva en VDAB. Vanaf 2017 kunnen we ook zelf acties opstarten en uitvoeren.

Via duurzame partnerschappen proberen we oplossingen te vinden voor regiogebonden vraagstukken zoals:

  • Hoe realiseren we een betere doorstroom naar de arbeidsmarkt van bepaalde doelgroepen van werkzoekenden?
  • Hoe zorgen we ervoor dat onze bedrijven (van grote KMO's tot eenmanszaken) op een duurzame manier kunnen blijven en groeien?
  • Hoe komen we tot een meer duurzaam woon-werkverkeer? En hoe moet dat gebeuren in een eerder landelijke context?

Versterkt streekbeleid

Sinds 1 januari 2017 pakken we deze uitdagingen samen met onze partners aan in een nieuw kader: het ESF-project "Versterkt streekbeleid".

Dankzij subsidies vanuit het Europees Sociaal Fonds, Europa en Vlaanderen kunnen we zeker tot eind juli 2019 acties ontwikkelen én uitvoeren rond volgende focuspunten:

  • Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio
  • Mobiliteit als noodzakelijke voorwaarde voor regionale socio-economische ontwikkeling
  • Een optimale regionale matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

Ook de lokale besturen, de Provincie Oost-Vlaanderen en Solva zorgen voor de jaarlijkse nodige cofinanciering.

Juridisch

Onze juridische werkgever is de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband of kortweg ERSV. 

De Algemene Vergadering van vzw ERSV bestaat uit vertegenwoordigers van lokale en provinciale overheden en sociale partners. Uit deze Algemene Vergadering wordt een Raad van Bestuur gekozen. Voor vzw ERSV Oost-Vlaanderen neemt gedeputeerde Geert Versnick het voorzitterschap op.