Streekoverleg voluit voor gedeelde mobiliteit

Deelfietsen en deelwagens in Zuid-Oost-Vlaanderen mee een boost geven? Daar zeggen we luidop JA! op.

Met de ondertekening van de Green Deal van de Vlaamse overheid engageren het Streekoverleg en SOLVA zich om gedeelde mobiliteit in de regio actief te promoten. We worden er immers allemaal beter van:

  • minder voertuigen die¬†nutteloos stilstaan? CHECK!
  • minder parkeerdruk? CHECK!
  • bewuster omgaan met mobiliteitskeuzes? CHECK!

 

Wat doen we concreet?

Als onderdeel van het actieplan:

  • krijgen lokale besturen ondersteuning en informatie rond deelwagens en deelfietsen
  • werken we het concept mobipunten mee uit voor de regio
  • leggen we gedeelde mobiliteit op tafel van de vervoerregioraden, waar de regionale mobiliteit van morgen wordt uitgetekend

Kortom, we zorgen dat gedeelde mobiliteit de plaats krijgt die het verdient in ons regionaal mobiliteitsbeleid.

Ontdek hoe het Streekoverleg zijn tanden zet in mobiliteit.

Terug naar lijst