Ondersteuning lokale besturen bij subsidie ontharding

Vlaanderen lanceerde een subsidieoproep rond onthardingsprojecten. Een oproep die mooi kan aansluiten bij de ideeën van uw lokaal bestuur rond adaptatie of vrijwaren van open ruimte.

SOLVA en Streekoverleg wensen uw gemeentebestuur te ondersteunen bij het indienen van een concreet lokaal project. Daarom organiseren we op vrijdag 19 oktober een workshop rond deze Vlaamse subsidieoproep onthardingsprojecten.

Opzet van deze workshop is om:

  • Uw gemeente te begeleiden bij de opmaak van het dossier
  • Redactionele input te bezorgen rond achterliggende visie en motivering
  • Instructies rond do’s en don’ts in uw subsidiedossier
  • Mogelijkheden tot samenwerking met omliggende gemeenten af te toetsen

Daarnaast zal SOLVA ook een bovenlokaal dossier indienen voor de regio waarbij we aan visieontwikkeling zullen werken voor de uitvoering van ontharding op grote schaal. Dit stellen we ook graag voor zodat we met de aanwezige medewerkers van gedachten kunnen wisselen. 

Kortom, na deze workshop moeten alle deelnemers beschikken over een aanzet van subsidiedossier en een methodiek om te komen tot een succesvol project.

Praktisch

Wanneer: vrijdag 19 oktober van 10u tot 12u
Waar: Kantoor SOLVA/Streekoverleg, Gentsesteenweg 1B, 9520 Sint-Lievens-Houtem

Inschrijven via klimaatgezond@so-lva.be 
Telefonische info bij Ewout Depauw - 0499 20 12 95

info over de subsidieoproep

Subsidie per project bedraagt minimum 100.000 euro en maximum 250.000 euro
De deadline om in te dienen is 9 november 2018.

Website Vlaanderen: https://www.omgevingvlaanderen.be/ontharden

Terug naar lijst