Nieuwe subsidieregels voor fietsinvesteringen


De Vlaamse Regering paste het subsidiereglement voor fietsprojecten aan. De nieuwe regels geven de lokale besturen meer slagkracht om op een vlottere manier fietsinfrastructuur aan te leggen. Het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) kan op deze manier sneller worden gerealiseerd.

Het nieuwe reglement geldt vanaf nu voor alle nieuwe aanvragen.

Wat verandert er concreet?
  • Het Vlaams Gewest verhoogt de subsidie voor de aanleg voor verbetering van de fietsinfrastructuur van 40% naar 50%. Voorwaarden: de infrastructuur is gelegen op het BFF en het gaat niet over wegen die beheerd worden door het Vlaams Gewest. Deze subsidie kan worden aangevuld met subsidies van de Provincie Oost-Vlaanderen waardoor 100% van de kosten van de fietsinfrastructuur subsidieerbaar worden.
  • Het Vlaamse Gewest subsidieert de aanleg van fietsbruggen en fietstunnels voortaan ook voor 100%. Voorwaarden: de fietsbruggen en fietstunnels moeten boven of onder een gewestweg gelegen zijn, maar vormen geen aanhorigheid met die gewestwegen (maken er dus geen deel van uit).
  • Voor fietssnelwegen (vanaf nu vastgelegd in een Ministerieel Besluit) subsidieert het Vlaams Gewest bovendien niet enkel de kosten voor de infrastructuur, maar ook de studie- en toezichtskosten én de verwerving van gronden aan 50%.

Als lokale overheid vraag je de integrale subsidie voor fietsfondsprojecten (Vlaams Gewest + Provincie) nog altijd aan via de Provincie.

Vragen over concrete projecten in jouw gemeente?

Neem contact met Ewout Depauw via edepauw@streekoverlegzov.be

Terug naar lijst