Hoe zorgen we samen voor een klimaatgezonde regio in 2050?

Dit voorjaar zetten we de laatste stappen richting een regionaal klimaatactieplan. De laatste, maar daarom niet de minste.

Relevante organisaties en experten droomden tijdens een netwerkevent in februari mee van een klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen tegen 2050.

Hun visie vormt de kapstok voor de vele maatregelen en acties van het plan.

De klimaatteams van de 13 betrokken lokale besturen wachtte de moeilijke taak om een prioriteitenlijst te maken van de honderden ideeën die in de eerste fases van het project zijn verzameld.

Wat snel duidelijk werd: het is geen of/of-verhaal maar een inclusief verhaal van ons allemaal!

Nog voor de zomer zal elke gemeenteraad budgetten voorzien voor de gekozen acties én hun engagement officieel omzetten in een gemeenteraadsbesluit. We planten dus nu de zaadjes om de acties in het najaar te laten ontkiemen.

Terug naar lijst