Charter wil Dendervallei op de kaart zetten


Diverse partners, waaronder Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, ondertekenden mee het charter 'Samen werk maken van een Beleefbare Dendervallei' van het Strategisch Plan Denderland. Zij engageren zich hiermee om het toeristisch-recreatief potentieel van de Dendervallei kwalitatief en duurzaam te gaan ontwikkelen.

Nu wordt dit potentieel nog onderbenut. Het aanbod is versnipperd en biedt op het eerste zicht weinig identiteit. Het gebied ligt letterlijk en figuurlijk in de marge van een aantal grote toeristische entiteiten en verdwijnt daardoor al te vaak van de toeristisch-recreatieve radar.

Onmisbare schakel, verborgen parel

De ondertekenende partners willen de Dendervallei als grensoverschrijdend gebied op de kaart zetten. Ze zien de vallei als een scharniergebied dat Vlaanderen en Wallonië verbindt. Een gebied waar de toeristische regio’s Scheldeland, Vlaamse Ardennen, Pajottenland en Wallonie Picarde elkaar ontmoeten.

Een ongeziene bestemming voor dagtoerisme en de ideale uitvalsbasis voor een meerdaagse verkenning van de toeristische regio’s die de Dendervallei met elkaar verbindt. Een unieke combinatie van grensoverschrijdende cultuur, economie en natuur centraal gelegen binnen het metropolitane netwerk dat zich in het midden van België aan het ontwikkelen is.

Doelstelling

De ondertekenende partners engageren zich om samen werk te maken van een beleefbare Dendervallei door het toeristisch-recreatief potentieel op een kwalitatieve en duurzame wijze te ontwikkelen over de grenzen van gewesten, provincies, gemeenten, toeristische regio’s, organisaties en sectoren heen. Het “Ontwikkelingsprogramma voor een beleefbare Dendervallei” dat in 2017 werd ontwikkeld, dient hierbij als leidraad.

Vijf ambities

Voor de toeristisch-recreatieve ontwikkeling zetten de partners in op vijf ambities:

  1. De Dender ontwikkelen als groen-blauwe recreatieve as, aanvullend op zijn hoofdfuncties, waterbeheersing en scheepvaart.
  2. De centra van de Dendersteden uitbouwen tot toegangspoorten en belevingspolen met elk een eigen identiteit.
  3. Belevingspolen tussen en rond de Dendersteden ontwikkelen in zowel de open ruimte als in het peri-urbaan gebied.
  4. Samenhang creëren tussen de Dender als as en de belevingspolen binnen één gebiedsdekkend netwerk.
  5. De Dendervallei op recreatief en toeristisch vlak gefaseerd in de markt zetten.

Vijf prioritaire acties

Het “Ontwikkelingsprogramma voor een beleefbare Dendervallei” bevat een uitgebreide reeks voorstellen tot acties. In het kader van deze samenwerkingsovereenkomst wordt prioritair ingezet op vijf transversale acties:

  1. Ontwikkelen van een communicatiestrategie en de bijbehorende communicatieproducten voor een beleefbare Dendervallei
  2. Ontwikkelen van toeristische fietsproducten voor de Dendervallei
  3. Ontwikkelen van toeristische wandelproducten voor de Dendervallei
  4. Stimuleren van nieuwe initiatieven rond beleving op het water
  5. Stimuleren van horeca aan de Dender

Toerisme Oost-Vlaanderen zal een halftijdse coördinator aanstellen om deze acties samen met een Waalse collega te realiseren en/of te coördineren in de Dendervallei.  

Partners

Volgende partners ondertekenden het charter ‘Samen werk maken van een Beleefbare Dendervallei’:

De steden Aalst, Ath, Dendermonde, Geraardsbergen, Lessen, Ninove en de gemeenten Affligem, Denderleeuw, Lebbeke, Liedekerke en Roosdaal. Daarnaast participeren ook Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaams-Brabant.

Toerisme Scheldeland en Toerisme Vlaamse Ardennen zijn inhoudelijke partners in dit project.

Het Streekoverleg is de enige bovenlokale regionale organisatie die deze samenwerkingsovereenkomst concreet mee invulling zal geven.

Op 7 juni werd het project feestelijk gelanceerd. Vanaf september 2018 zetten de partners zich aan het werk.   

Terug naar lijst