Is uw gemeente klaar voor de toekomst?

Laat u tijdens dit exclusief event inspireren door drie enthousiasmerende sprekers om uw gemeente futureproof te maken. Een organisatie van SOLVA en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen


Lees meer...

Nieuwe subsidieoproepen wachten op jouw dossier

Wie ideeën heeft om te werken aan duurzame mobiliteit of aan een aangenamere buurt, kan nu indienen op één van de actuele oproepen.


Lees meer...

Geef jij mee een boost aan de korte keten?

Dit voorjaar organiseren Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, de Provincie Oost-Vlaanderen en EROV twee overlegtafels korte keten. We denken er samen met producenten, schepenen en ambtenaren na hoe we de verkoop en distributie van hoeve- en streekproducten een zetje kunnen geven.


Lees meer...

Ontmoet onze nieuwe collega Ewout!

Als stafmedewerker onderzoek en mobiliteit voelt Ewout zich uitgedaagd om duurzame mobiliteit in Zuid-Oost-Vlaanderen een boost te geven en zich in te zetten voor een bereikbare regio.


Lees meer...

Werk ook mee aan een duurzamer woon-werkverkeer

Teken in op de nieuwe oproep van het Pendelfonds en inspireer je werknemers om een duurzaam woon-werkverkeer in de praktijk te brengen!


Lees meer...

Vorming hergebruik hoeves - 8 februari 2018

Ontdek tijdens deze vorming hoe op een creatieve en constructieve manier om te gaan met het hergebruik van hoeves in uw gemeente.


Lees meer...

Schoolverlaters en knelpuntberoepen in de regio

Een arbeidsmarktexpert van VDAB gaf eind november op vraag van het Streekoverleg toelichting over deze problematieken. Het leverde enkele verrassende inzichten op.


Lees meer...

Oproep Fonds duurzaam materialen- en energiebeheer

Heb je visionaire ideeën met een klimaatneutrale toets? Breng ze binnen handbereik door een project in te dienen bij het Fonds voor Duurzaam materialen- en energiebeheer.


Lees meer...