Hierbij bieden we een beknopt overzicht van alle acties die we rond het ruime thema mobiliteit uitvoeren.

Pilootproject vervoersregio Aalst

Via de vervoersregioraad loopt een pilootproject om de steden en gemeenten in een afgebakende regio beter bereikbaar te maken volgens een gelaagd model.


Realisatie wegendossiers

We willen het ruime regionale draagvlak inzake deze noodzakelijke ontsluiting continueren/versterken. Daarnaast staan we in voor de nodige opvolging en een permanente signaalfunctie.


Sterk openbaar vervoer

Zuid-Oost-Vlaanderen, pendelregio en eerder landelijk, heeft nood aan een goed uitgebouwd aanbod van openbaar vervoer. Het Streekoverleg neemt hierin een signaalfunctie op en zet zich in om de regio grondig te informeren.


Slim en ecologisch beleveren

Op naar een centraal distributiesysteem voor minder hinder en tijdswinst voor vele leveranciers. Een ecologische aanpak staat hierbij centraal.    

We zien hierbij een mooie rol weggelegd voor sociale economieprojecten.