Het centrumgedeelte van de centrumstad Aalst en de vijf andere steden (Geraardsbergen, Ninove, Oudenaarde, Ronse en Zottegem) hebben te maken met druk vrachtvervoer voor de toelevering voor winkels en ondernemingen. Dit vormt een zware belasting voor de mobiliteit in deze steden; vooral op de piekmomenten van schoolgaand verkeer in combinatie met ander verkeer.

Naar een centraal distributiesysteem

Het Streekoverleg wil dit aanpakken door de nodige voorzieningen te treffen voor centralisatie en hiervoor één centraal distributiesysteem te ontwikkelen. Centralisatie en opslagruimte aan de rand van deze steden zorgen voor veel minder hinder en tijdswinst voor de vele leveranciers. Een ecologische aanpak staat hierbij centraal.    

Bij de uitwerking van deze gecentraliseerde belevering is het ook mogelijk om de omgekeerde beweging te faciliteren. Aangekochte goederen kunnen op één plaats geleverd worden en via bepaalde gebundelde trajecten tot bij particulieren gebracht worden. We zien hierbij een mooie rol weggelegd voor sociale economieprojecten.

Daarom leggen we binnen ons ESF-project “Versterkt streekbeleid” voor slim en ecologisch beleveren de focus op:  

  • Informeren van lokale besturen wat mogelijk is in verband met ‘slim beleveren’
  • Uitwerken van een aanbod van externe audit voor lokale besturen om een totaalaanbod en manier van werken van slim beleveren te kunnen ontwikkelen
  • Opstarten en invoeren van twee pilootprojecten in de regio. Deze pilootprojecten opvolgen en evalueren
  • Leerelementen overdragen naar andere steden
  • Draaiboek opmaken voor lokale besturen rond de mogelijkheden en aanpak van ‘slim beleveren’

Onze partners in dit verhaal

Lokale besturen, retailsector, Unizo, lokale ondernemers, relevante deskundigen en experten, aanbieders van dergelijke systemen, …