Gezien Zuid-Oost-Vlaanderen een echte pendelregio is, pleit het Streekoverleg voor een goed uitgebouwd treinaanbod. Daarnaast is een voldoende sterk en functioneel aanbod vanuit 'De Lijn' een absolute must in onze eerder landelijke regio.

Binnen ons ESF-project “Versterkt streekbeleid” leggen we voor het openbaar vervoer de focus op:

  • Opnemen van een permanente signaalfunctie naar de hogere overheden toe om de regionale noden en behoeften over te maken
  • Organiseren van gerichte infomomenten met de aanbieders NMBS en De Lijn

NIEUW AANBOD OPENBAAR VERVOER

Op 24 maart 2017 organiseerde de NMBS een provinciaal infomoment voor de Oost-Vlaamse burgemeesters en andere verkozenen. Tijdens deze roadshow vernamen de aanwezigen, waaronder het Streekoverleg, meer over de uitbreiding van het aanbod en de geplande investeringsprojecten. Het nieuwe vervoersplan trad in werking vanaf december 2017. Alle informatie voor Oost-Vlaanderen vind je op de website van NMBS.

Ook De Lijn is bezig met de opmaak van een aangepast aanbod. Dit nieuwe vervoerplan wordt afgestemd op de conceptnota 'Basisbereikbaarheid'.