Het Streekoverleg wil komen tot een goede ontsluiting van de regio. Enerzijds focussen we hierbij op de N41, N42 en N60, belangrijke schakels in het wegennet voor de socio-economische ontsluiting van de regio. Anderzijds blijven we actie ondernemen voor een sterk uitgebouwd openbaar vervoer in de regio.

PLEITEN VOOR EEN GOEDE ONTSLUITING EN STERK OPENBAAR VERVOER IS BROODNODIG!

Een goede ontsluiting van de regio is zowel belangrijk voor een vlot in- en uitgaand pendelverkeer als voor een vlotte bereikbaarheid en doorstroming van het economisch (goederen)verkeer. Beide verkeersstromen (samen) zorgen nu al te vaak voor een toenemende congestie op bepaalde secundaire wegen (bv. N42, N46, N41) binnen onze regio. Daarom trekken wij al jaren aan de kar om grote structurele werken uit te voeren aan de N41, N42 en N60.

Zuid-Oost-Vlaanderen is gekend als een grote pendelregio die een goed uitgebouwd openbaar vervoer nodig heeft om de huidige werkzaamheidsgraad van zijn bevolking te behouden. De uitvoering van het toekomstige GEN (gewestelijk expresnet) is hierbij een belangrijk gegeven. Daarom pleiten wij voor een optimaal en passend treinaanbod voor de vele pendelaars en voldoende fietsinfrastructuur om de stations te bereiken.  

Het overwegend landschappelijk karakter van de regio met zijn vele deelgemeenten vormt vaak ook een pijnpunt om te komen tot een vlotte interne mobiliteit met de centrumstad Aalst en de 5 andere regionale steden (Geraardsbergen, Ninove, Oudenaarde, Ronse en Zottegem). 

Mobiliteit eindigt echter niet aan een gewestgrens. Daarom moeten we ook focussen op de aangrenzende Waalse regio. (Economische) evoluties in het Waalse hinterland zullen zeker zorgen voor toenemend verkeer in onze regio.


ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN

Wijzigend (sluip)verkeer naar aanleiding van wijzigende verkeersreglementen, het tijdig opnemen van gebruik van wegen door landbouwvoertuigen bij de opmaak van plannen, voldoende aandacht voor veilig fietsverkeer, …

 

een regio in ontwikkeling 

Het Agentschap Wegen en Verkeer investeert in onze regio. Ontdek de plannen op korte en lange termijn.

Ondertussen wordt volop gewerkt aan een nieuwe regionale beslissingsstructuur voor mobiliteit in Vlaanderen. Volgende presentatie toont de stand van zaken met extra aandacht voor het proefproject Vervoerregio Aalst.