Mobiliteit is een essentieel onderdeel van onze samenleving. Mensen verplaatsen zich om te werken, school te lopen, maar ook om te ontspannen, te winkelen, … Goederen vinden hun weg naar bedrijven, winkels en consumenten. Mobiliteit is dan ook één van de drijvende krachten geworden achter de socioculturele, maar ook socio-economische ontwikkeling van mens en maatschappij.

Het woon-werkverkeer vormt een essentieel onderdeel van deze mobiliteit: het is verantwoordelijk voor ongeveer 25 % van de verplaatsingen in ons land. Die verplaatsingen leiden vooral 's morgens en 's avonds tot veel verkeersdrukte en files.

Duurzaam woon-werkverkeer biedt alternatieven aan die beter inspelen op onze vervoersbehoeften. Duurzaam woon-werkverkeer is echter geen standaardproduct dat hapklaar opgediend kan worden. De vormgeving van duurzaam woon-werkverkeer is sterk afhankelijk van de situatie in en om een bedrijf.

Wat wil het Streekoverleg betekenen voor de regio?

Als Streekoverleg zijn we ‘brugfiguur’ tussen de regio en het Vlaamse en provinciale beleid. Zo verspreiden we projectoproepen inzake mobiliteit naar de regio toe. Voorbeelden hiervan zijn de provinciale projectoproep mobiliteit en het Pendelfonds.

Binnen ons ESF-project “Versterkt streekbeleid” leggen we voor duurzaam woon-werkverkeer de focus op:  

  • Deelname aan het pilootproject ‘Vervoersregio Aalst’

    Voor een afgebakende regio wordt een pilootproject opgezet om de verschillende vervoersmodi beter op elkaar af te stemmen volgens een gelaagd model. Uiteindelijk doel is dat de steden en gemeenten in de afgebakende regio beter bereikbaar zijn, met een duidelijke keuze voor duurzaam vervoer. Het Streekoverleg zetelt in de vervoersregioraad.
  • Informeren lokale besturen, bedrijvenverenigingen en ondernemingen
  • Stimulansen uitwerken
  • Concrete pilootprojecten realiseren