Mobiliteit

Het Streekoverleg volgt de dossiers inzake de regionale ontsluiting en mobiliteit op de voet.
Zowel de autowegen, spoorwegen als waterwegen worden hier opgevolgd.

mobiliteit.jpg

Belangrijkste autowegendossiers

  • Op 20 maart 2015 lichtte dhr. Peter De Backer, afdelingshoofd Vlaamse Administratie Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, op vraag van het Streekoverleg de recente stand van zaken van de belangrijkste wegendossiers in Zuid-Oost-Vlaanderen toe. Naast de RESOC-leden waren ook de burgemeesters en regioparlementairen uitgenodigd. Concrete informatie over de N60, N42 en N41, ongevallenstatistieken en verkeersintensiteit vindt u in deze presentatie van het Agentschap Wegen en Verkeer.
  • Stand van zaken N60 Ronse
    Op 8 november 2013 legde de Vlaamse Regering definitief de tracé-keuze voor de N60 in Ronse vast. Hiermee komt na 37 jaar eindelijk schot in dit dossier dat voor de stad Ronse, maar ook voor de ganse regio cruciaal is voor de verkeersleefbaarheid en ontsluiting! Alle info vindt u in deze presentatie van het Agentschap Wegen en Verkeer. 

Het Streekoverleg bracht ook al enkele publicaties uit rond mobiliteit.
Interesse? Raadpleeg ze op onze pagina Dossiers.

Inlichtingen bij Fons Wauters via fwauters@streekoverlegzov.be of 053 60 77 06