Streekontwikkeling is ook het constant bijschaven van kennis, zowel van materie die belangrijk is voor de eigen stad of gemeente, als ook leren uit ervaringen van andere lokale besturen. Zelfs buiten onze regiogrenzen.

Daarom zal het Streekoverleg je informeren, inspireren en uitdagen om met een open en kritische blik samen enkele hete hangijzers rond economie aan te pakken. 

Via infosessies en workshops stellen we interessante thema's voor steden en gemeenten centraal.

We schotelen er nieuwe trends en hun economische impact voor en hebben aandacht voor de integratie ervan in het economisch beleid van de lokale besturen.

komende Inspiratiesessie: ronde tafel lokale economie

Op 21 juni 2018 organiseren we voor onze steden en gemeenten een exclusieve ronde tafel lokale economie.

We leggen de focus op de toekomst en op nieuwe samenwerking.

Wil je ook meebouwen aan sterke economische steden en gemeenten? Alle informatie vind je op onze website.

VOORBIJE INSPIRATIESESSIES

Nog even terugblikken naar 2017? Dit waren onze inspiratiesessies: