Streekontwikkeling is ook het constant bijschaven van kennis, zowel van materie die belangrijk is voor de eigen stad of gemeente, als ook leren uit ervaringen van andere lokale besturen. Zelfs buiten onze regiogrenzen.

Daarom zal het Streekoverleg je informeren, inspireren en uitdagen om met een open en kritische blik samen enkele hete hangijzers rond economie aan te pakken. 

Via infosessies en workshops stellen we interessante thema's voor steden en gemeenten centraal.

We schotelen er nieuwe trends en hun economische impact voor en hebben aandacht voor de integratie ervan in het economisch beleid van de lokale besturen.

Eerste inspiratiesessie: oorzaken en bestrijding van leegstand

4 vlotte sprekers enthousiasmeerden de aanwezigen tijdens onze inspiratiesessie op 24 april 2017.

Wat hebben we geleerd? Leegstand is een algemeen fenomeen en niet enkel te wijten aan de opmars van e-commerce en baanwinkels. Leegstand vergt daarbij een creatieve, onderbouwde aanpak op maat. Voldoende stof om na te denken dus.

Ook het Streekoverleg gaat hier verder mee aan de slag en werkt samen met haar partners aan een aanbod voor lokale besturen.

Hieronder vind je de toegelichte presentaties: