Streekontwikkeling is ook het constant bijschaven van kennis, zowel van materie die belangrijk is voor de eigen stad of gemeente, als ook leren uit ervaringen van andere lokale besturen. Zelfs buiten onze regiogrenzen.

Daarom zal het Streekoverleg je informeren, inspireren en uitdagen om met een open en kritische blik samen enkele hete hangijzers rond economie aan te pakken. 

Via infosessies en workshops stellen we interessante thema's voor steden en gemeenten centraal.

We schotelen er nieuwe trends en hun economische impact voor en hebben aandacht voor de integratie ervan in het economisch beleid van de lokale besturen.

Onze inspiratiesessies van 2017:

 

inspiratiesessie: pop-ups en reglementering

Hoe begin je aan een reglement voor pop-ups? Wat werkt best tegen leegstand: penaliserende of stimulerende maatregelen? Kunnen pop-ups de leegstand terugdringen? Welke (ondersteunende) structuur is mogelijk in kleinere steden of gemeenten?

Deze en andere prangende vragen van onze lokale besturen en partners vormden de aanleiding voor deze speciale Thematische Werkgroep Ondernemen.

Toon Diependaele deelde tijdens deze infosessie de kennis die hij opdeed met zijn vzw Mest (vzw Mechelse starters). Zij richten zich op de begeleiding van starters.

Ook onze regio is mee met het pop-upverhaal. Sommige lokale besturen zitten nog in de beginfase, anderen bouwen al aan een pop-upreglement, bieden de mogelijkheid om pop-upwinkels in te richten of werken samen met leegstandsbeheerders.

Wat duidelijk werd: 

  • Er moet beweging komen in stilstaande panden
  • Er is nood aan een structureel, gestructureerd en objectief beleid
  • Kleinere lokale besturen kunnen actief samenwerken om de leegstand tegen te gaan via pop-ups
  • Er zijn veel voordelen aan pop-up: de starter kan het concept testen, de huurwaarborg moet niet betaald worden, als lokaal bestuur kan je starters behoeden voor financiële katers, … En het leidt mogelijks naar een definitieve handelsovereenkomst
 

INSPIRATIESESSIE: OORZAKEN EN BESTRIJDING VAN LEEGSTAND

4 vlotte sprekers enthousiasmeerden de aanwezigen tijdens onze inspiratiesessie op 24 april 2017.

Wat hebben we geleerd? Leegstand is een algemeen fenomeen en niet enkel te wijten aan de opmars van e-commerce en baanwinkels. Leegstand vergt daarbij een creatieve, onderbouwde aanpak op maat. Voldoende stof om na te denken dus.

Ook het Streekoverleg gaat hier verder mee aan de slag en werkt samen met haar partners aan een aanbod voor lokale besturen.

De toegelichte presentaties: