N42: terug tijd voor actie!

N42

De realisatie van het nieuwe tracé van de N42 blijkt nog niet voor vandaag.

Momenteel loopt immers een openbaar onderzoek rond de gedeeltelijke afschaffing van een aantal buurtwegen op het grondgebied van Herzele en Zottegem. Zoals in de jarenlange geschiedenis van het nieuwe tracé is gebleken, zijn ook hier voor- en tegenstanders te vinden.

Op de website van de gemeente Herzele lezen we alvast dit over het openbaar onderzoek:

Openbaar onderzoek
Gedeeltelijke afschaffing van voetwegen nrs. 69, 123, 50 en buurtwegen nrs. 33bis, 10, 57, 58, 20/11 in de deelgemeenten Sint-Lievens-Esse en Steenhuize-Wijnhuize
Van 23 februari tot 27 maart 2017

De gemeenteraad heeft in zitting van 25 januari 2017 beslist om de voetwegen nrs. 69, 123, 50 en buurtwegen nrs. 33bis, 10, 57, 58, 20/11 in de deelgemeenten Sint-Lievens-Esse en Steenhuize-Wijnhuize gedeeltelijk af te schaffen.

Dit dossier ligt vanaf 23 februari 2017 tot 27 maart 2017 ter inzage van het publiek in het gemeentehuis op de dienst Openbare Werken (Markt 20 in Herzele).

Het dossier kan daar gedurende de termijn van het onderzoek, geraadpleegd worden tijdens de werkdagen van 09u00 tot 12u00 en de donderdagavond van 18u30 tot 20u30.

De personen die opmerkingen wensen te maken kunnen hun bezwaren schriftelijk aangetekend of tegen ontvangstbewijs indienen bij het college van burgemeester en schepenen (Markt 20 in 9550 Herzele) voor het einde van de termijn van het openbaar onderzoek hetzij uiterlijk 27 maart 2017.

Mondelinge bezwaren zullen genoteerd worden op de laatste dag, 27 maart 2017 van 10u00 tot 11u00.

Meer info: dienst Openbare Werken (Markt 20 in Herzele) - 053-60 70 70 - openbarewerken@herzele.be

In het belang van de verkeersveiligheid van de gebruikers en inwoners en van de verdere economische ontwikkeling van de regio, roepen wij op om zoveel mogelijk positieve bezwaarschriften in te dienen bij de gemeente Herzele.

Manieren waarop je positieve bezwaarschriften geldig kan indienen:

  • Schriftelijk aangetekend of tegen ontvangstbewijs indienen bij het College van burgemeester en schepenen (Markt 20 in 9550 Herzele) voor het einde van de termijn van het openbaar onderzoek hetzij uiterlijk maandag 27 maart 2017.
  • Mondelinge bezwaren zullen genoteerd worden in het gemeentehuis van Herzele op de laatste dag, maandag 27 maart 2017 van 10u00 tot 11u00.
  • Vóór zaterdag 25 maart 2017 je schriftelijk bezwaar afgeven bij Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, Keizersplein 42 in Aalst. Wij zorgen dat je bezwaarschrift tijdig wordt ingediend bij de gemeente Herzele.

Hieronder een voorstel van positief bezwaarschrift dat je kan gebruiken.

Van harte dank voor jullie medewerking!