Subsidie duurzame bedrijventerreinen

De Provincie Oost-Vlaanderen geeft financiële steun voor het verduurzamen van bedrijventerreinen.

Acties moeten bijdragen tot het verminderen van de milieubelasting, efficiënter ruimtegebruik, vermindering van de CO2-uitstoot, …

Deadline: 30 oktober 2018

Meer info via onze pagina Subsidies.