Via de website www.ondernemingsruimte.be maken SOLVA en Streekoverleg het voor ondernemers eenvoudiger om een geschikt pand of bedrijventerrein te vinden in de regio. De website speelt in op de aanhoudende behoefte om vraag en aanbod van ruimte om te ondernemen in de regio beter op elkaar af te stemmen.

Bedrijfsleiders die zich hier willen komen vestigen, krijgen zicht op het bestaande regionale aanbod dat bij hun vraag aansluit.

Ondernemers of particulieren kunnen ook eenvoudig hun aanbod toevoegen.

Voor lokale besturen is deze website een extra tool om ondernemingsvriendelijk mee uit te pakken enerzijds, en een goed zicht te krijgen op het ruimte-aanbod binnen hun grondgebied anderzijds.

Binnen ons ESF-project “Versterkt streekbeleid” leggen we voor de website ondernemingsruimte de focus op:

  • De website zal de komende maanden klaargestoomd worden voor optimaal gebruik
  • Dankzij de gegevens van de website kunnen beschikbare bedrijventerreinen/gebouwen in de regio worden geïnventariseerd