Het aandeel detailhandelswinkels in Vlaanderen kelderde de voorbije jaren naar een dieptepunt. Vooral in onze regio met de typische kleine dorpskernen lijkt het onhoudbaar om daar voldoende bedrijvigheid aanwezig te houden.

Daarom volgt het Streekoverleg het UNIZO-project ‘Bedrijvige kern’ nauw op. Het project loopt momenteel in 4 pilootgemeenten in Vlaanderen, waarvan 1 in Kruishoutem.

De stads -en dorpskernen leefbaar houden vraagt van de lokale overheden enkele drastische keuzes. Afhankelijk van de mogelijkheden wordt een afgebakende kern niet enkel opgevuld met detailhandel maar met tal van aanvullende economische activiteiten die de bedrijvigheid versterken. Zo kunnen naast detailhandel, horeca, starters, diensten, producenten ook scholen, ziekenhuizen openbare instellingen,… deel uitmaken van de bedrijvige kern.

Binnen ons ESF-project “Versterkt streekbeleid” focussen we samen met UNIZO voor dit project 'Bedrijvige kern' op:

  • Opmaak van een instrumentarium van maatregelen en voorstelling hiervan
  • Ter beschikking stellen of toepassen van het instrumentarium zodat alle steden en gemeenten hiermee aan de slag kunnen om hun kern bedrijvig te houden of opnieuw bedrijvig te maken

Samen met UNIZO houden we je op de hoogte.