Starterscafés

Als starter of pre-starter word je op een bepaald moment nieuwsgierig naar hoe collega-ondernemers de zaken aanpakken. Kennis- en ervaringsuitwisseling tussen ondernemers levert vaak meer voordelen op dan een doorsnee info.

Lokale besturen met een neus voor zaken zijn hier op de kar gesprongen en nodigen startende ondernemers uit om binnen een informele sfeer te netwerken, informatie uit te wisselen en kennis en ervaringen te delen. Vooral in de centrumsteden komen deze initiatieven voor, nog te weinig in de overige steden en gemeenten.

Geraardsbergen is één van de voortrekkers in de regio als het gaat om starters. Zij lanceerden verschillende initiatieven om starters te ondersteunen. Zo organiseren zij ook 4 à 5 keer per jaar een starterscafé. De data worden gecommuniceerd via de infokanalen van de stad Geraardsbergen. Iedereen met zin voor ondernemen is welkom!

 

STARTERSCLUBS VOKA

Complementair aan de starterscafés, die vooral een doelgroep uit de detailhandel bereiken, zal VOKA de gekende Breakfastclubs in onze regio vertalen naar startersclubs.

Op deze bijeenkomsten kunnen starters en startende bedrijven contacten leggen met ervaren ondernemers en experts om hun bedrijf alle slaagkansen te geven.  

De eerste Startersclubs worden georganiseerd in Ronse (18 april) en Ninove (20 juni). In het najaar volgen Geraardsbergen en Oudenaarde.

 

Lokaal bestuur ontmoet starters en ondernemers

Via dit open aanbod bieden het Streekoverleg en UNIZO de lokale besturen ondersteuning bij de organisatie van een ontmoetingsmoment met de starters en ondernemers die zich recent in de stad of gemeente vestigden. 

Voordelen?

  • Het lokaal bestuur krijgt inzicht in wat leeft bij de ondernemers op hun grondgebied. 
  • Het biedt de gelegenheid de speerpunten van het lokaal economisch beleid en de dienstverlening naar ondernemers in de verf te zetten.

Het is een verhaal op maat; de concrete invulling en de timing van het event worden in overleg vastgelegd. Standaard ziet het programma er als volgt uit:

  • Toelichting lokaal beleid en dienstverlening voor starters / ondernemers
  • Vragenronde
  • Persoonlijke interactie lokaal bestuur met ondernemers

Lokale besturen met interesse in een ontmoetingsevent voor hun ondernemers kunnen contact opnemen met Fons Wauters via fwauters@streekoverlegzov.be of 053 60 77 06.

HOE WILLEN WIJ STARTERS ONDERSTEUNEN?

Binnen ons ESF-project “Versterkt streekbeleid” leggen we voor starters de focus op:

  • Een analyse maken van bestaande goede voorbeelden
  • Bestaande good practices oplijsten in een draaiboek
  • Startersinitiatieven organiseren en ondersteunen doorheen de regio