De lokale detailhandel speelt een onmiskenbare rol in ons economisch weefsel maar staat momenteel onder grote druk bij steden en gemeenten. Vooral voor gemeenten is het moeilijk om een basisaanbod te kunnen behouden in hun centrum. Zoniet komt de leefbaarheid in het gedrang en creëert men vlucht van ondernemers naar andere oorden.

Een onderbouwd detailhandelsbeleidplan of –visie is voor steden en gemeenten van cruciaal belang. Het opmaken of de begeleiding in de opmaak ervan is echter niet vanzelfsprekend vanwege de grote tijds-, personeels- en financiële investering.

Deze tools / info kunnen jouw detailhandelsvisie onderbouwen:

 
 • Het integraal detailhandelsplan. Een samenwerking van Solva, Streekoverleg, Unizo en de Provincie Oost-Vlaanderen.

  Detailhandelsplannen of -visies zijn een must voor elk toekomstgericht lokaal bestuur. De lokale detailhandel verandert immers zodanig dat kernversterking en kernafbakening eerder een noodzaak zijn dan een optie. Maar wie begeleidt lokale besturen hierin op een doeltreffende en gerichte manier?

  Om hierop een antwoord te bieden slaan SOLVA, het Streekoverleg, UNIZO in partnerschap met de Provincie Oost-Vlaanderen de handen in elkaar. Deze 4 actoren bundelen voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen hun kennis, advies en begeleiding rond detailhandel.

  Hoe dit werkt? Lokale besturen kunnen op aanvraag en volledig op maat van de stad of gemeente een integraal detailhandelsplan bestellen. Dit plan biedt het lokaal bestuur een integrale benadering van de economische, ruimtelijke en vastgoed componenten en maakt een totaalanalyse van jouw detailhandelsapparaat.

  Nadien worden strategische voorstellen gedaan voor de toekomst van jouw lokale detailhandel en wordt een actieplan op maat uitgewerkt en voorgelegd. Dit proces verloop in nauwe samenwerking met het lokaal bestuur en de lokale handelaars/ondernemers en binnen een strakke timing. Zottegem en Herzele dienden als eersten een aanvraag in. Hun integraal detailhandelsplan is momenteel in opmaak. 

 • Leidraad strategisch commercieel plan

  Deze gids wijst lokale besturen op weg bij de vraag of het opmaken van een strategisch commercieel plan wenselijk is.

 • Gemeentelijke feitenfiches

  Deze fiches bevatten een schat aan informatie. Naast analyses van vraag- en aanbodgegevens en koopstromen worden ook demografische cijfers en tewerkstellingscijfers mee opgenomen.

 • Provinciale subsidie ter ondersteuning van de detailhandel

  Dit is de meest bekende tool. Lokale besturen en handels- of middenstandsverenigingen kunnen jaarlijks een beroep doen op deze subsidie door acties te ondernemen om de detailhandel in hun stad/gemeente te stimuleren.

 • Kennisdeling

  Het Streekoverleg wil lokale ambtenaren uitdagen om hun detailhandelsvisie sterk te blijven ontwikkelen. Via workshops, inspirerende activiteiten en infodeling over de stadsgrenzen heen reiken we tal van aantrekkelijke thema’s en topics aan.