De lokale detailhandel speelt een onmiskenbare rol in ons economisch weefsel maar staat momenteel onder grote druk bij steden en gemeenten. Vooral voor gemeenten is het moeilijk om een basisaanbod te kunnen behouden in hun centrum. Zoniet komt de leefbaarheid in het gedrang en creëert men vlucht van ondernemers naar andere oorden.

Een onderbouwd detailhandelsbeleidplan of –visie is voor steden en gemeenten van cruciaal belang. Het opmaken of de begeleiding in de opmaak ervan is echter niet vanzelfsprekend vanwege de grote tijds-, personeels- en financiële investering.

Deze tools / info kunnen jouw detailhandelsvisie onderbouwen: 

 • Het integraal detailhandelsplan. Een samenwerking van SOLVA, Streekoverleg, UNIZO en de Provincie Oost-Vlaanderen.

  Deze vier partners zetten op vraag van jouw lokaal bestuur hun expertise in om te komen tot een doordacht en bruikbaar plan op maat. Het doel? Een sterk detailhandelsbeleid in jouw stad of gemeente.

 • Leidraad strategisch commercieel plan

  Deze gids wijst lokale besturen op weg bij de vraag of het opmaken van een strategisch commercieel plan wenselijk is.

 • Gemeentelijke feitenfiches

  Deze fiches bevatten een schat aan informatie. Naast analyses van vraag- en aanbodgegevens en koopstromen worden ook demografische cijfers en tewerkstellingscijfers mee opgenomen.

 • Provinciale subsidie ter ondersteuning van de detailhandel

  Dit is de meest bekende tool. Lokale besturen en handels- of middenstandsverenigingen kunnen jaarlijks een beroep doen op deze subsidie door acties te ondernemen om de detailhandel in hun stad/gemeente te stimuleren.

 • Kennisdeling

  Het Streekoverleg wil lokale ambtenaren uitdagen om hun detailhandelsvisie sterk te blijven ontwikkelen. Via workshops, inspirerende activiteiten en infodeling over de stadsgrenzen heen reiken we tal van aantrekkelijke thema’s en topics aan.