Een goede habitat ontwikkelen voor ondernemers, dat is waar een ondernemingsvriendelijk klimaat voor staat. Maar wat houdt het in voor de lokale besturen en wordt er daadwerkelijk mee aan de slag gegaan?

Wij proberen uit te zoeken wat lokale besturen zoal doen voor ondernemers en wat nog kan verbeteren.

Daarbij bundelen we doelbewust de krachten om op regionaal gebied iets te betekenen. Een krachtige regio is een verenigde regio, die samen initiatieven onderneemt en dynamiek uitstraalt en zo vanzelf ondernemingen aantrekt.

Onze lopende initiatieven

  • We ondersteunen lokale besturen in hun detailhandelsbeleid via de opmaak van een integraal detailhandelsplan, door handige tools te inventariseren en door kennisdeling te stimuleren.
  • Starten met een onderneming mee aantrekkelijk maken doen we door startersclubs te organiseren voor ondernemers en door de ondernemingsvriendelijkheid van lokale besturen te stimuleren.