Er bestaat een groot aanbod aan economisch cijfermateriaal en analyses. Op detailhandelsgebied werd de laatste jaren heel wat onderzoek verricht. De Provincie Oost-Vlaanderen biedt de lokale besturen bovendien een pak aan informatie die zij kunnen inzetten om een sterke detailhandelsvisie uit te bouwen.

Wij bieden je een overzicht van de voornaamste bronnen voor onze regio.

 • Locatus

  Lokale besturen kunnen gebruik maken van het door de Provincie Oost-Vlaanderen ter beschikking gestelde online winkelbestand Locatus waarin alle mogelijke gegevens rond leegstand, winkelpanden, commerciële dienstverlening zijn opgenomen. De Provincie biedt alle steden en gemeenten gratis toegang tot Locatus. Contacteer hiervoor de provinciale dienst Economie.

 • Interprovinciale studie detailhandel

  In 2013 werd in de vijf Vlaamse provincies de detailhandelssituatie in kaart gebracht. Voor elke provincie werd een afzonderlijk eindrapport opgesteld van de detailhandelssituatie en toekomstige uitdagingen. De studie geeft een inzicht in de leegstand, de gemiddelde winkelvloeroppervlaktes, de filialiseringsgraad en de koopstromen in de provincie Oost-Vlaanderen. Aanvullend heeft de Provincie Oost-Vlaanderen een beleidsvisie detailhandel opgemaakt. Het eindrapport voor Oost-Vlaanderen kan een handige tool zijn voor lokale besturen bij het uitwerken van een detailhandelsbeleid.

 • De gemeentelijke feitenfiches detailhandel

  Lokale overheden kunnen vrij toegang krijgen tot een pak nuttige detailhandelsinformatie over hun gemeente via de gemeentelijke feitenfiches. De feitenfiches worden sinds 2014 voor elke Vlaamse gemeente opgemaakt. Ze bevatten een schat aan detailhandelsinformatie voor jouw gemeente: naast analyses van de vraag- en aanbodgegevens worden ook demografische cijfers en tewerkstellingscijfers mee opgenomen.

 • Toekomstige detailhandelsontwikkelingen

  Welke impact kan de komst van nieuwe detailhandel hebben op de bestaande? Wat is de economische haalbaarheid van bijkomende winkels?
  Je kan aan de Provincie Oost-Vlaanderen vragen om het effect te berekenen van nieuwe - of gewijzigde - grootschalige detailhandelsontwikkelingen op het bestaande aanbod.