Zuid-Oost-Vlaanderen helpen een sterk, duurzaam en levendig economisch weefsel uitbouwen, dat is één van de ambities van het Streekoverleg. 

Hoe we dat doen? Als klankbord, informatieverstrekker, actieve partner zetten we alles op alles om de steden en gemeenten binnen de regio te helpen met economische vraagstukken en kopzorgen rond kernversterking en het aantrekken van bedrijven/ondernemers.

Om echt werk te maken van onze kerntaak hebben we kennis en expertise uit de regio nodig. Daarom zullen onze partners SOLVA, Unizo en Voka actief mee initiatieven nemen in functie van de economische ontwikkeling van Zuid-Oost-Vlaanderen.

We stellen daarbij onze focus scherp rond twee materies: ondernemersklimaat en duurzaam ondernemen. Waar binnen ondernemersklimaat de nadruk ligt op kernversterking en detailhandel, zoomen we met duurzaam ondernemen in op fysieke ruimte om te ondernemen, en het stimuleren van bedrijventerreinmanagement.

Meer info

Bij Nele De Neys via ndeneys@streekoverlegzov.be of 053 60 77 08.