Het Streekoverleg volgt de tendenzen op de arbeidsmarkt nauwgezet op, zowel inhoudelijk als cijfermatig.

Hou deze pagina zeker in de gaten voor recent cijfermateriaal!

Werkloosheidscijfers 2017

We analyseerden opnieuw de werkloosheidscijfers van VDAB en kwamen tot volgende conclusies voor de regio:

  • De werkloosheidsgraad blijft dalen
  • Taal, leeftijd en scholing zijn bepalende factoren
  • Er is een duidelijke link tussen het werkloosheidspercentage en het percentage aan werkzoekenden dat tot een kansengroep behoort
  • Eén op drie is langdurig werkzoekende

Alle cijfermateriaal en de volledige analyse vind je in deze bijlage:

Graag nog even vergelijken met 2016? Dat kan via deze analyse:

Vacatures in 2017

We legden ook het aantal vacatures voor de regio onder de loep.

Op basis van de gegevens van Arvastat, kwamen we tot volgende vaststellingen:

  • Er waren nog nooit zoveel vacatures in Zuid-Oost-Vlaanderen: ruim 10.000 in 2017 t.o.v. minder dan 5.000 in 2003
  • Er is een duidelijk verband tussen de scholingsgraad en de vereisten op vlak van ervaring
  • Er is een ongelijke groei in het aantal vacatures: de steden (behalve Aalst) zitten rond het Vlaams gemiddelde of doen opmerkelijk beter. In Aalst werden opmerkelijk minder vacatures gemeten. De landelijke gemeenten van de regio scoren ook bovengemiddeld goed.
  • Zuid-Oost-Vlaanderen: meest vacatures in zakelijke dienstverlening en bouw

Alle cijfermateriaal en de bijhorende analyse vind je hier in bijlage: