Het Streekoverleg volgt de tendenzen op de arbeidsmarkt nauwgezet op, zowel inhoudelijk als cijfermatig.

Hou deze pagina zeker in de gaten voor recent cijfermateriaal!

Werkloosheidscijfers 2016

Cijfers vergelijken op jaarbasis is niet zo evident omdat deze beïnvloed worden door (recent) wijzigende regelgevingen zowel in min als in plus:

  • Beperking in de tijd van de inschakelingsuitkering heeft een vermindering van het aantal WZUA (werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag) tot gevolg
  • Langere wachttijd voor jongeren om recht te hebben op een uitkering vertraagt de stijging van het aantal WZUA
  • De verplicht langere beschikbaarheid van werkzoekenden met een bepaalde leeftijd, zorgt dan weer voor een opdrijvend effect

De cijfers in detail en een beknopte analyse vind je in deze bijlage: