Elk jaar publiceert de VDAB een lijst van de knelpuntberoepen in Vlaanderen. Dit zijn alle jobs waarvoor de vacatures moeilijk ingevuld geraken. 

Algemeen is gekend dat de technische profielen – van onderhoudsmecanicien over technicus tot technisch leidinggevende – vaak knelpuntberoepen zijn. Daarnaast blijven ook de andere ‘klassiekers’ op de VDAB-knelpuntenlijst staan: beroepen uit de gezondheidszorg, ICT-specialisten, chef-koks, vrachtwagenbestuurders, …

De lijst van knelpuntberoepen 2016-2017 zoals door de VDAB opgemaakt, bevestigt het tekort aan technische profielen.  

Wat maakt van een bepaald beroep een knelpuntberoep?

In de lijst wordt per beroep aangegeven waarom het een knelpunt vormt. Er zijn drie mogelijke oorzaken:  

  • Kwantitatief tekort: Er is een te lage uitstroom uit het onderwijs, bijvoorbeeld omdat te weinig studenten die richting kiezen of omdat er geen schoolse opleiding voor bestaat.
  • Kwalitatief tekort: De kandidaten beschikken niet over de bekwaamheden die de werkgevers vragen.
  • Specifieke arbeidsomstandigheden: De job heeft onaantrekkelijke arbeidsomstandigheden (zoals weekendwerk, een laag loon, belastend werk, ...) waardoor minder kandidaten geïnteresseerd zijn.    

Blijkt echter ook dat een aantal vacatures blijven openstaan waarvoor geen of weinig ervaring vereist is in combinatie met maximum een diploma tweede graad secundair onderwijs.  

hoe wil het Streekoverleg dit aanpakken?

We willen vacatures voor laaggeschoolden sneller en beter invullen.

Binnen ons ESF-project "Versterkt streekbeleid" voorzien we volgende deelacties:

  • Analyse van regionale knelpuntberoepen en langdurig openstaande vacatures
  • Uitwerken van een actieplan rond het aanbieden van mobiele en andere opleidingen
  • Opstellen van een actieplan om het aanbod aan inleefstages, werkplekleren, … in de zorgsector te verhogen