Via werkplekleren krijgen leerlingen, werkzoekenden (en werknemers) de mogelijkheid om rechtstreeks op de werkvloer kennis te verwerven waarbij men kan proeven van de reële werkomstandigheden in een bedrijf. Dit biedt voordelen voor zowel de lerende als voor het bedrijf: een beter onderbouwde studie- en beroepskeuze, meer voeling met de arbeidsmarkt, verwerving van competenties, ontmoeten van potentiële toekomstige medewerkers.

Wij pleiten er mee voor dat deze methodiek een volwaardige plaats krijgt in alle onderwijs- en opleidingsvormen. Werkplekleren vergroot immers de kansen van jongeren, werkzoekenden (en werknemers) op de arbeidsmarkt.