Dit is een organisatievorm voor arbeidsmarktgerichte studierichtingen. Leren in een onderwijs- of opleidingsinstelling wordt hierbij gecombineerd met leren in een onderneming. Hierbij wordt ernaar gestreefd om minstens 60% van de competenties te verwerven op de werkvloer.

Groen licht voor nieuw systeem van duaal leren

Op 1 september 2018 start het nieuwe systeem van duaal leren. De Vlaamse regering gaf hiervoor op 15 september 2017 groen licht. Het moet een volwaardig alternatief worden voor het huidige systeem van deeltijds leren en werken. Voor veel jongeren vormt dit immers de laatste uitweg na een mislukte 'klassieke' schoolloopbaan.

De bevoegde ministers, Hilde Crevits (Onderwijs) en Philippe Muyters (Werk), willen zo vermijden dat jongeren die schoolmoe zijn zonder diploma uit het onderwijs stappen.

Het betekent meteen ook een stevige vereenvoudiging in het bestaande aantal leerovereenkomsten. Deze werden teruggebracht van 11 naar 2.

Meer opleiding op de werkvloer 

Jongeren vanaf 15 jaar zullen in dit nieuwe systeem minstens 14 uur per week ervaring op de werkvloer opdoen.  De combinatie 'leren op school' en 'leren op de werkvloer' zal de motivatie van vele jongeren verhogen. Zij krijgen ondersteuning van zowel een leerkracht als van een mentor die instaat voor begeleiding en opleiding op de werkvloer en die hen mee evalueert. 

Bovendien kan een jongere pas van start gaan met duaal leren en werken als er voor hen een werkplek gevonden werd.

Resultaat? De jongeren leren meer dan nu op de werkvloer, behalen een diploma gelijkwaardig aan dat van het voltijds secundair en zijn zo beter voorbereid voor de arbeidsmarkt. 

Nog niet klaar voor duaal leren?

Leerlingen die willen instappen in duaal leren en werken maar er nog niet klaar voor zijn, kunnen een voorbereidend traject volgen: de aanloopfase. Tijdens die fase kunnen zij hun vakkennis, sollicitatievaardigheden of arbeidsmarktattitudes vergroten. Dit valt te vergelijken met de huidige brugprojecten in het Deeltijds Leren en Werken.

Elke school kan duaal leren en werken aanbieden

Elke school die dat wil, kan vanaf 1 september 2018 duaal leren en werken organiseren. Zowel scholen voltijds onderwijs, centra voor deeltijds onderwijs als de Syntra-lesplaatsen.

Scholen kunnen naast beroepsgerichte studierichtingen ook technische richtingen duaal aanbieden.

Tot nu toe bieden 83 scholen en Syntra-lesplaatsen al één of meerdere studierichtingen duaal leren en werken aan. Dit kadert binnen het proefproject 'Schoolbank op de werkplek'. Dat werd opgestart en dit schooljaar uitgebreid ter voorbereiding van de definitieve uitrol van duaal leren en werken.

Ook in onze regio bieden een aantal scholen en Syntra-lesplaatsen al studierichtingen duaal leren en werken aan.

WERKGROEP DUAAL LEREN

Het Streekoverleg en haar partners willen deze transitie en de gevolgen ervan nauwgezet opvolgen. Dit werd ook opgenomen in ons ESF-project "Versterkt streekbeleid". Voka zal hierbij de trekkersrol invullen.

Na het startmoment met scholen, sectoren en Voka in april 2017, werd beslist een werkgroep Duaal leren in het leven te roepen. De eerstvolgende werkgroep Duaal leren vindt plaats op 25 oktober 2017.