Eén van de grote uitdagingen in Vlaanderen waar het onderwijs, werkgevers en andere betrokken actoren voor staan, is een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Een complex gegeven.

Ook in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen moeten we deze uitdaging aangaan. 

competentieversterking is de sleutel

Om de mismatch tussen vraag en aanbod te verkleinen, pleiten wij ervoor voluit in te zetten op competentieversterking van jongeren en werkzoekenden en op meer vraaggerichte opleidingen.

Wij zien een sleutelrol weggelegd voor:

GROEN LICHT VOOR NIEUW SYSTEEM VAN DUAAL LEREN

Op 1 september 2019 (een jaar later dan voorzien) start het nieuwe systeem van duaal leren. Het moet een volwaardig alternatief en uitbreiding naar het voltijds onderwijs worden voor het huidige systeem van deeltijds leren en werken. Eentje waarvoor jongeren bewust kiezen zodat ze niet zonder diploma uit het onderwijs stappen.

 

WAT WIL HET STREEKOVERLEG BEREIKEN?

Het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid besteedt terecht veel aandacht aan ‘Werkplekleren’. Wij willen in de regio zorgen voor een voldoende en kwalitatief aanbod van werkplekken, stageplaatsen, werkvloeren voor diverse vormen van werkplekleren en/of werkervaring.

We willen in Zuid-Oost-Vlaanderen een voorbeeldrol spelen op vlak van duaal leren en werkplekleren door concrete pilootprojecten op te starten waar school en bedrijven intens samenwerken. We hopen zo het aanbod van kwalitatieve werkplekken sterk te verhogen.

 

EEN BLIK OP DE matching onderwijs-arbeidsmarkt IN DE REGIO

Op vraag van het Streekoverleg gaf Tomas Quathoven, arbeidsmarktexpert VDAB Oost-Vlaanderen, op 30 november 2017 een toelichting over de problematiek matching onderwijs-arbeidsmarkt. Daarnaast werd ook ingegaan op de knelpuntberoepen. En dit telkens met focus op de regio Zuid-Oost-Vlaanderen.

Enkele leerrijke inzichten:

 • Men schat dat 45% van de laaggeschoolde jobs worden ingenomen door middengeschoolden.
 • Hebben weinig of geen problemen om aansluiting te vinden met de arbeidsmarkt:
  • Masters en bachelors
  • Middengeschoolden met een technische opleiding en de juiste arbeidsattitude
  • Deskundige verkopers (in tegenstelling tot de onderlaag van het segment verkopers met weinig of geen deskundigheid)
 • Vacatures voor een job als commercieel medewerker raken moeilijk ingevuld. Weinig werkzoekenden hebben immers interesse voor een commerciële job.
 • 11% van de schoolverlaters is na één jaar nog werkloos. De helft ervan heeft wel al enige vorm van werkervaring opgedaan.
 • Er is veel meer nood aan gespecialiseerde profielen dan vroeger.
 • ‘Levenslang leren’ dient nog veel meer uitgebouwd en versterkt te worden op allerlei vlakken.
 • Er is nog steeds een grote nood aan een goede kennis van de arbeidsmarktsituatie bij het kiezen van studierichtingen of andere opleidingen. Dit zou veel mismatch kunnen voorkomen.

Meer info in onderstaande presentatie:

Voor specifieke technische vragen hierover kan je terecht bij het Streekoverleg. Mits een goede bronvermelding mogen cijfers en andere gebruikt en overgenomen worden. 

ONZE PARTNERS IN DIT VERHAAL

We willen dit doen in overleg met Voka Oost-Vlaanderen (trekker van de actie duaal leren), het nijverheidsgericht onderwijs, sociale partners, VDAB, sectororganisaties, Regionaal Technologisch Centrum Oost-Vlaanderen (RTC Oost-Vlaanderen), lokale besturen, ...