Eén van de grote uitdagingen in Vlaanderen waar het onderwijs, werkgevers en andere betrokken actoren voor staan, is een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Dit is een complex gegeven.

Ook in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen moeten we deze uitdaging aangaan. 

competentieversterking is de sleutel

Om de mismatch tussen vraag en aanbod te verkleinen, pleiten wij ervoor voluit in te zetten op competentieversterking van jongeren en werkzoekenden en op meer vraaggerichte opleidingen.

Wij zien een sleutelrol weggelegd voor:

 

GROEN LICHT VOOR NIEUW SYSTEEM VAN DUAAL LEREN

Op 1 september 2018 start het nieuwe systeem van duaal leren. Het moet een volwaardig alternatief worden voor het huidige systeem van deeltijds leren en werken. Eentje waarvoor jongeren bewust kiezen zodat ze niet zonder diploma uit het onderwijs stappen.

 

WAT WIL HET STREEKOVERLEG BEREIKEN?

Het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid besteedt terecht veel aandacht aan ‘Werkplekleren’. Wij willen in de regio zorgen voor een voldoende en kwalitatief aanbod van werkplekken, stageplaatsen, werkvloeren voor diverse vormen van werkplekleren en/of werkervaring.

We willen in Zuid-Oost-Vlaanderen een voorbeeldrol spelen op vlak van duaal leren en werkplekleren door concrete pilootprojecten op te starten waar school en bedrijven intens samenwerken. We hopen zo het aanbod van kwalitatieve werkplekken sterk te verhogen.

ONZE PARTNERS IN DIT VERHAAL

We willen dit doen in overleg met Voka Oost-Vlaanderen (trekker van de actie duaal leren), het nijverheidsgericht onderwijs, sociale partners, VDAB, sectororganisaties, Regionaal Technologisch Centrum Oost-Vlaanderen (RTC Oost-Vlaanderen), lokale besturen, ...