Arbeidsmarkt


"Samen met bedrijven, lokale besturen en partners de randvoorwaarden
vervullen om tewerkstelling te creëren en stimuleren"


Het Streekoverleg volgt de arbeidsmarkt van dichtbij op. Zo maken we op kwartaalbasis een analyse op van de situatie van de regionale arbeidsmarkt. Hieronder zijn de meest recente analyses te vinden:

Vanuit deze cijfergegevens werken we samen met onze partners initiatieven uit om de lokale arbeidsmarkt verder te ontwikkelen. Hierbij ligt de focus op onderzoek, overleg, advies en dienstverlening over:

  • Evoluties in de tewerkstelling in Zuid-Oost-Vlaanderen
  • Opvolging tewerkstellingsmaatregelen
  • Onderwijs en Opleiding
  • Wegwerken barrières om aan de slag te gaan: taal, kinderopvang, scholing, handicap, mobiliteit
  • Sociale economie

Inlichtingen bij Fons Wauters via fwauters@streekoverlegzov.be of 053 60 77 06

arbeidsmarkt.jpg