Regioraad

Bestuursorgaan van Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen.
Vergaderlocatie: Ridderzaal Egmontkasteel, Heldenlaan 92, 9620 Zottegem

Bestuurscomité

Bestuursorgaan van Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen.
Vergaderlocatie: zaal Noorderlicht - Administratief Centrum Sanitary, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem

Lerend Netwerk OCMW's

Ultieme doelstelling van dit Lerend Netwerk: meer doorstroom naar opleiding en effectieve tewerkstelling van art.60'ers.
Vergaderlocatie: Ridderzaal Egmontkasteel, Heldenlaan 92, 9620 Zottegem

Werkgroep Duaal leren

Agenda volgt.
Vergaderlocatie: zaal Noorderlicht, AC Sanitary, Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem

Regiokalender werk en economie - januari

Een blik op de activiteiten rond arbeidsmarkt en lokale economie in en voor de regio


Lees meer...