• Welkom

Samen voor een sterke streek

Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen pakt al meer dan 20 jaar regiogebonden vraagstukken aan op vlak van economie en ondernemen, werkgelegenheid en mobiliteit.

Sinds 1 januari 2017 ontwikkelen we samen met de 23 lokale besturen van de regio, de sociale partners, de Provincie Oost-Vlaanderen, streekintercommunale Solva en de VDAB acties rond deze thema's in het kader van het ESF-project "Versterkt streekbeleid".

Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen kan hiervoor rekenen op subsidies vanuit het Europees Sociaal Fonds, Europa en Vlaanderen. Ook de lokale besturen, de Provincie Oost-Vlaanderen en Solva zorgen voor de jaarlijkse nodige cofinanciering.

Verruim je blik met 360° - open ruimte in de Vlaamse Ardennen

Samen zorg dragen voor de waardevolle open ruimte van onze Vlaamse Ardennen? Daar vestigt een studiedag van Vormingplus Vlaamse Ardennen, Provincie Oost-Vlaanderen en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen de aandacht op.Lees meer...