EEN BOOST VOOR DE KORTE KETEN VIA OVERLEGTAFELS

Denk je graag samen met ons mee over hoe we de verkoop en distributie van hoeve- en streekproducten een boost kunnen geven? Kom dan naar één van onze overlegtafels korte keten.

Je bent welkom op 22 februari in Erondegem of 1 maart in Oudenaarde. Twee locaties, één agenda.

Inschrijven kan via dit formulier.

 

Samen voor een sterke streek

Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen pakt al meer dan 20 jaar regiogebonden vraagstukken aan op vlak van economie en ondernemen, werkgelegenheid en mobiliteit.

Sinds 1 januari 2017 ontwikkelen we samen met de 23 lokale besturen van de regio, de sociale partners, de Provincie Oost-Vlaanderen, streekintercommunale Solva en de VDAB acties rond deze thema's in het kader van het ESF-project "Versterkt streekbeleid".

Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen kan hiervoor rekenen op subsidies vanuit het Europees Sociaal Fonds, Europa en Vlaanderen. Ook de lokale besturen, de Provincie Oost-Vlaanderen en Solva zorgen voor de jaarlijkse nodige cofinanciering.

Nieuwe subsidieoproepen wachten op jouw dossier

Wie ideeën heeft om te werken aan duurzame mobiliteit of aan een aangenamere buurt, kan nu indienen op één van de actuele oproepen.Lees meer...